เวิลด์แก๊ส “เติมอิ่ม… ยิ้มอุ่น ครั้งที่ 9” เติมเต็มรอยยิ้มให้กับเยาวชน

ดับบลิวพี เอ็นเนอร์ยี่ (WP)  ภายใต้แบรนด์ “เวิลด์แก๊ส” จัดโครงการ เติมอิ่ม… ยิ้มอุ่น กับเวิลด์แก๊ส ครั้งที่ 9 เพื่อเติมเต็มรอยยิ้มให้กับเยาวชนผู้เป็นอนาคตของชาติด้วยการมอบทุนการศึกษา ให้แก่ นักเรียนโรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮดและโรงเรียนชุมชนบ้านแฮด จ.ขอนแก่น รวม 40 ทุน พร้อมมอบเงินทุนสนับสนุนบำรุงสถานศึกษา และสนับสนุนแก๊สหุงต้มในการประกอบอาหารเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยไม่มีค่าใช้จ่าย