บอร์ด 7UP ขยายเวลาเข้าลงทุน “ซีฮอร์ส เฟอร์รี่” ถึง 15 ธ.ค.นี้

HoonSmart.com>> “บอร์ดเซเว่น ยูทิลิตี้ส์” ขยายเวลาเข้าซื้อหุ้น “ซีฮอร์ส เฟอร์รี่” ออกไปเป็น 15 ธ.ค.62 จากเดิม 16 ต.ค.62 เหตุอยู่ระหว่างพิจารณาข้อตลงและขอสินเชื่อสถาบันการเงินสั่งซื้อเรือต่างประเทศ

บริษัท เซเว่น ยูทิลิตี้ส์ (7UP) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 17 ต.ค.2562 อนุมัติการขยายกรอบระยะเวลาการเข้าลงทุนในการเข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซีฮอร์ส เฟอร์รี่ จำนวน 379,999 หุ้น มูลค่า 37,999,900 บาท จากเดิมครบกำหนดในวันที่ 16 ต.ค.2562 โดยขยายระยะเวลาออกไปอีก 60 วัน นับจากวันครบกำหนด คือภายใน 15 ธ.ค.2562 เนื่องจากบริษัทยังอยู่ในการพิจารณาข้อตกลงเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการบริการขนส่งสินค้าและผู้โดยสารชายฝั่งภาคตะวันออกกับภาคกลางตอนล้างและภาคใต้และการพิจาณาสินเชื่อของสถาบันการเงินสำหรับการสั่งซื้อเรือจากต่างประเทศ

ทั้งนี้ การเข้าซื้อหุ้นดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 16 ส.ค.2562