CKP ยิ้มร่ารับเงินกว่าพันล.แปลง CKP-W1

HoonSmart.com>>”ธนวัฒน์” บิ๊กซีเค พาวเวอร์  ปลื้มหนัก ผู้ถือหุ้นแห่ใช้สิทธิ CKP-W1 กว่าพันล้านบาท เผยพันธมิตรใช้สิทธิต่อเนื่อง เชื่อมั่นบริษัทโตไม่หยุด 

นายธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีเค พาวเวอร์  (CKP)  เปิดเผยว่า บริษัท ได้รับเงินจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิซื้อหุ้นสามัญ บริษัท ซีเค พาวเวอร์  ชุดที่ 1 (CKP-W1) เป็นเงินกว่า 1,000 ล้านบาท โดยผู้ถือ CKP-W 1 ที่ใช้สิทธิหลัก คือ บริษัท ทีทีดับบลิว (TTW) ซึ่งเป็นพันธมิตรรายใหญ่ ได้ใช้สิทธิต่อเนื่อง

“ผลจากการใช้สิทธิ CKP-W1 ของผู้ถือหน่วยในครั้งนี้  ทำให้บริษัทฯ มีสถานะการเงินที่แข็งแกร่งมากขึ้น พร้อมรองรับการขยายงานโครงการขนาดใหญ่ตามแผนที่วางไว้ แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจในการเติบโตอย่างมั่นคงต่อเนื่องในอนาคตของบริษัทฯ ด้วย” นายธนวัฒน์ กล่าว

 

 ธนวัฒน์ ตรีวิศวเวทย์

ทั้งนี้ CKP-W1 มีอายุ 5 ปี  มีกำหนดใช้สิทธิวันทำการสุดท้ายของเดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และ ธันวาคม ของแต่ละปีตลอดอายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ และวันใช้สิทธิวันสุดท้าย คือ วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 อัตราการใช้สิทธิ CKP-W 1 จำนวน 1 หน่วย ต่อ 1.0007 หุ้นสามัญ ราคาหุ้นละ 6 บาท

งวดการใช้สิทธิ 30 ก.ย. 2562  มีผู้ใช้สิทธิจำนวน 165.034 ล้านหน่วย  เป็นหุ้นสามัญ 165.149 ล้านหุ้นเศษ หลังจากการใช้สิทธิครั้งนี้ CKP ยังมีหุ้นสามัญที่รองรับการใช้สิทธิ คงเหลือ  1,110,617,961 หุ้น

สำหรับ CKP ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า จากพลังงานประเภทต่าง ๆ 3 ประเภท จำนวน 13 โครงการ รวมขนาดกำลังการผลิตติดตั้งที่ 2,167 เมกะวัตต์ ประกอบด้วย

1.โครงการไฟฟ้าพลังน้ำ 2 โครงการ

– ภายใต้ บริษัท ไฟฟ้าน้ำงึม 2 จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 46% (ถือผ่าน บริษัทเซาท์อีส ท์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด) ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 615 เมกะวัตต์

–  บริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 37.5% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 1,285 เมกะวัตต์  มีกำหนดเริ่มจำหน่ายไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ (COD) ภายในไตรมาส 4 ปี 2562 นี้

2.โครงการโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม จำนวน 2 โครงการ

– ภายใต้ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ 65% ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 238 เมกะวัตต์

3. โครงการไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ 9 โครงการ

– ภายใต้ บริษัท บางเขนชัย จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 100% จำนวน 7 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 15 เมกะวัตต์

– ภายใต้ บริษัท เชียงรายโซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 โครงการ ขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 8 เมกะวัตต์

– ภายใต้บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จำกัด ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้น 30% จำนวน 1 โครงการขนาดกำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์