10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : %

[table “EquitySmallMid-Cap_Sep2019” not found /]

[table “EquityLarge-Cap_Sep2019” not found /]

[table “PropertyIndirect_Sep2019” not found /]

[table “AggressiveAllocation_Sep2019” not found /]

[table “ModerateAllocation_Sep2019” not found /]

[table “ConservativeAllocation_Sep2019” not found /]

 

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2562

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2562

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 30 ก.ย. 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก