แบงก์กสิกรฯ แต่งตั้ง “ขัตติยา อินทรวิชัย” นั่ง CEO แทน “บัณฑูร”

HoonSmart.com>> บอร์ดแบงก์กสิกรไทย อนุมัติแต่งตั้ง “ขัตติยา อินทรวิชัย” นั่ง CEO แทน “บัณฑูร ล่ำซำ” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานบอรด์ ควบที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ ธปท.ไฟเขียว

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 26 ก.ย.2562 ได้มีมติตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทนให้แต่งตั้ง น.ส.ขัตติยา อินทรวิชัย กรรมการและกรรมการผู้จัดการ เป็นกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารของธนาคาร สืบแทนนายบัณฑูร ล่ำซำ ที่ครบกำหนดตามสัญญา

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ได้แต่งตั้งให้ นายบัณฑูร ล่ำซำ ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ ประเภทกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร อีกทั้งดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาแก่คณะจัดการ มีผลตั้งแต่ถัดจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งดังกล่าวแล้ว