KTC เปิดบ้านต้อนรับพีดับบลิวซี ทำ Global Research โชว์วิสัยทัศน์

ระเฑียร ศรีมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บัตรกรุงไทย หรือ “เคทีซี” ร่วมแลกเปลี่ยนวิสัยทัศน์มุมมองรวมถึงทิศทางและความท้าทายในการนำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals–SDGs) ซึ่งเคทีซีเป็น 1 ใน 4 บริษัทชั้นนำที่ได้รับคัดเลือกให้ร่วมแสดงความคิดเห็นในงานวิจัยระดับโลก (the 2019 Global SDG Challenge) ซึ่งจัดโดยบริษัทไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส คอนซัลติ้ง  หรือ “พีดับบลิวซี” โดยชุติเดช ชยุติ  รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส-คอร์ปอเรท ไฟแนนซ์ “เคทีซี” ร่วมให้เกียรติต้อนรับคณะผู้บริหารของพีดับบลิวซี มร. คริสโตเฟอร์ สุรเดชวิบูลย์  และน.ส.กุลวัลย์ สุพีสุนทร  ณ ห้องประชุมเคทีซีชั้น 23 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ถนนสุขุมวิท