ลูกหุ้น GPSC- VIBHA เทรด 11 ต.ค.นี้

HoonSmart.com>>ตลาดรับลูกหุ้นเพิ่มทุน GPSC – VIBHA ซื้อขาย 11 ต.ค.นี้ 

ตลาดหลักทรัพย์ สั่งรับหุ้นเพิ่มทุน บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่  (GPSC) จำนวน 1,321.428 ล้านหุ้นเศษ ซื้อขายวันที่ 11 ต.ค.2562

สำหรับหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว จัดสรรผู้ถือหุ้นเดิม สัดส่วน 1 : 0.8819 หุ้น ราคาจองซื้อ 56 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียน 28,197.29 ล้านบาท จำนวนหุ้น 2,819.72 ล้านหุ้น

นอกจากนี้ตลาดยังรับหุ้นเพิ่มทุน บริษัท โรงพยาบาลวิภาวดี  (VIBHA) จำนวน 65.249 ล้านหุ้นเศษ ซื้อขาย 11 ต.ค.นี้

หุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว เกิดจากการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ (VIBHA-W2) จำนวน
65,039,132 หน่วย แปลงเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 65,095,050 หุ้น อัตราใช้สิทธิ  1 วอแรนต์ 2 ต่อ  1.00086 หุ้นสามัญ  ราคาใช้สิทธิ  0.999 บาท