AWC โชว์ไตรมาส 2 กำไร 145 ล้านบาท ดีขึ้น 270 %

HoonSmart.com>>AWC อวดไตรมาส 2 กำไร 145 ล้านบาท ดีขึ้น 270 % จากช่วงเดียวกันที่ขาดทุน 85 ล้านบาท ส่วนงวด 6 เดือน กำไร 366 ล้านบาท 

บริษัท แอสเสท เวิร์ด คอร์ป (AWC) แจ้งผลประกอบการไตรมาส 2  สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562 กำไรสุทธิ 145.22 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.006 บาท ดีขึ้น 270.58 %  เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน ขาดทุนสุทธิ 85.09 ล้านบาท ขาดทุนต่อหุ้น 0.015 บาท

ส่วนงวด 6 เดือน กำไรสุทธิ 366.65 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.015 บาท เพิ่มขึ้น 199.63 ล้านบาท หรือ 119.52 % เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ 167.02 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.019 บาท

ขณะที่ผลประกอบการ  2561 กำไรสุทธิ 469.57 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.031 บาท เพิ่มขึ้น 414.18 ล้านบาท หรือ 747.75 % เทียบช่วงเดียวกันปีก่อน กำไรสุทธิ  55.39 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.009 บาท