บล.บัวหลวง มอบ “สมุดบันทึกของฉัน” 5 โรงเรียนประถมเขตบางรัก

พิเชษฐ สิทธิอำนวย (ที่ 3 จากซ้าย) กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) ได้มอบ “สมุดบันทึกของฉัน” ให้กับนักเรียนโรงเรียนประถมในเขตบางรัก สังกัด กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้บริหารจากทั้ง 5 โรงเรียนได้แก่ ร.ร.วัดแก้วแจ่มฟ้า, ร.ร.วัดสวนพลู, ร.ร.วัดมหาพฤฒาราม, ร.ร.วัดหัวลำโพง, และ ร.ร.วัดม่วงแค เป็นผู้รับมอบ เพื่อเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อน“โครงการโรงเรียนคุณธรรม ปีที่ 2” ณ Bualuang Investment Station อาคารซิลลิคเฮ้าส์