ILINK เผยกิจการร่วมค้าบ.ย่อยได้งานกฟภ. มูลค่า 375 ลบ.

HoonSmart.com>> “อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น” เผย “ศรีชลธรและอินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์” บริษัทร่วมค้าบริษัทย่อย ได้งานก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน ระบบ 115 เควี และ 22 เควี จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 375 ล้านบาท

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น (ILINK) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ต.ค.2562 บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ เพาเวอร์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้ร่วมกับบริษัท ศรีชลธร จำกัด ในนามกลุ่ม Consortium ศรีชลธรและอินเตอร์ลิ้งค์เพาเวอร์ ได้ร่วมลงนามในสัญญาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างสายส่งเคเบิลใต้ดิน ระบบ 115 เควี บริเวณหน้าสถานีไฟฟ้าเชียงใหม่ 2 จำนวน 4 วงจรและงานก่อสร้างปรับปรุงระบบจำหน่ายไฟฟ้า 22 เควี เป็นเคเบิลใต้ดิน ช่วงลอดใต้แม่น้ำปิง บริเวณสะพานป่าตัน จังหวัดเชียงใหม่ ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มูลค่าโครงการ 375.10 ล้านบาท

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวเป็นไปตามโครงการพัฒนาระบบขนส่งและจำหน่ายระยะที่ 1 และโครงการเพิ่มความเชื่อถือของระบบไฟฟ้าระยะที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) มีระยะเวลาก่อสราง 30 วัน โดยสัดส่วนงานของบริษัทย่อยคิดเป็น 50% ของมูลค่างานและของบริษัท ศรีชลธร จำกัด 50% ของมูลค่างาน