‘ภัทรลิสซิ่ง’ ออกหุ้นกู้ 4 ปี ดอกเบี้ย 2.52% ต่อปี

‘ภัทรลิสซิ่ง’ ระดมทุนออกหุ้นกู้ 500 ล้านบาท เสนอขายผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง อายุ 4 ปี จ่ายดอกเบี้ย 2.52% ต่อปี

บริษัท ภัทรลิสซิ่ง (PL) ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันและไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2561 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ.2565 มูลค่า 500 ล้านบาท อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.52% ต่อปี เสนอขายผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงจำนวนไม่เกิน 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือน