LIT ร่วมทอฝัน ปันสุข โครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 17” ประจำปี 2562

ปิยนันท์ มงคล เลขานุการบริษัทและผู้จัดการทั่วไปด้านความรับผิดชอบต่อสังคมสู่ความยั่งยืน และประภาพรรณ รักธรรม ผู้จัดการทั่วไปแผนกบริหารจัดการทั่วไป  ของบริษัท ลีซ อิท (LIT)  นำพนักงานร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างรอยยิ้มและความสุขให้กับน้องๆ และร่วมสนับสนุนงานแข่งขันวาดภาพโครงการ “การ์ดนี้เพื่อน้องครั้งที่ 17 ในหัวข้อ ดินแดนในฝัน” จัดโดยมูลนิธิสร้างเสริมไทย เพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ จากโรงเรียนต่างๆ ที่เข้าร่วมได้แสดงความสามารถการวาดภาพระบายสี เพื่อนำไปจัดทำเป็นการ์ดอวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ ณ ไบเทค บางนา เมื่อเร็วๆ นี้