SAMART ได้งานสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินคลองเตยมูลค่า 779 ลบ.

HoonSmart.com>> “สามารถคอร์ปอเรชั่น” เผยกิจการร่วมค้าบริษัทย่อย THE CONSORTIUM OF TEDA-STC ได้งานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินคลองเตย กฟน. มูลค่า 779 ล้านบาททยอยรับรู้รายได้ตามงานสำเร็จ ครบกำหนดก่อสร้างจบภายใน 16 มิ.ย.65

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น (SAMART) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 ก.ย.2562 กิจการค้าร่วม THE CONSORTIUM OF TEDA-STC ได้รับหนังสือตกลงว้าจ้างงานก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อยใต้ดินคลองเตย กับการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มูลค่าสัญญาก่อสร้างรวม 779.59 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) แบ่งเป็น สัดส่วนงานของ TEDA มูลค่า 341.96 ล้านบาท และงานของ STC มูลค่า 437.63 ล้านบาท

ทั้งนี้ กำหนดการก่อสร้างแล้วเสร็จภายในวันที่ 16 มิ.ย.2665 โดยการรับรู้รายได้เป็นไปตามสัดส่วนความสำเร็จของงาน และให้ Consortium ดังกล่าว จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการจัดทำสัญญา และลงนามในสัญญาต่อไป

สำหรับกิจการค้าร่วม THE CONSORTIUM OF TEDA-STC ถือหุ้นโดยบริษัท เทด้า 43.86% และบริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด สัดส่วน 56.14% โดยบริษัท เทด้า ซึ่งเป็นบริษัทที่บริษัทฯ ถือหุ้นทางอ้อมผ่านบริษัท สามารถ ยู-ทรานส์ จำกัด สัดส่วน 94.35%