บลจ.ทิสโก้เปิดตัวกอง TCIEZERO ลงทุนหุ้นกู้-รีท หลบหุ้นผันผวน

HoonSmart.com>> บลจ.ทิสโก้เปิดตัวกองทุน “ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม – อิควิตี้ Zero” เน้นลงทุนหุ้นกู้ พร้อมกำหนดส่วนผสมในรีทไม่เกิน 20% เปิดขาย IPO 1 – 8 ต.ค. 62 เอาใจนักลงทุนกลัวหุ้นผันผวน ดอกเบี้ยต่ำ

นายสาห์รัช ชัฏสุวรรณ ผู้อำนวยการสายการตลาดและที่ปรึกษาการลงทุน บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทิสโก้ จำกัด เปิดเผยว่า เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ทำให้ธนาคารกลางสำคัญๆ เริ่มลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ประกอบกับ เมื่อไม่นานมานี้การจัดเก็บภาษีจากการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้เริ่มมีผลบังคับใช้ ทำให้นักลงทุนกลุ่มที่รับความเสี่ยงได้ไม่มาก ซึ่งปกติมักจะสร้างผลตอบแทนผ่านการฝากประจำหรือลงทุนในตราสารหนี้ ได้รับผลตอบแทนลดลง และที่สำคัญผลตอบแทนที่ได้รับอาจจะต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยในระยะยาว

บลจ. ทิสโก้จึงเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด ทิสโก้ คอนเซอเวทีฟ อินคัม – อิควิตี้ Zero (TCIEZERO) กองทุนรวมผสมความเสี่ยงระดับ 5 (เสี่ยงค่อนข้างสูง) เน้นลงทุนในหุ้นกู้ที่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) และมีนโยบายลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (รีท) และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ทั้งในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ไม่เกิน 20% ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท มูลค่าลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท เปิดเสนอขายครั้งแรกตั้งแต่วันที่ 1 – 8 ตุลาคม 2562

“กองทุน TCIEZERO เหมาะสำหรับผู้ที่สามารถลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว และคาดหวังผลตอบแทนในระยะยาวที่ดีกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไป เพราะกองทุนนี้มีส่วนผสมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รีท และกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานซึ่งมีความโดดเด่นเรื่องความสม่ำเสมอของผลตอบแทน และอัตราการจ่ายเงินปันผลที่น่าสนใจ เหมาะสำหรับการลงทุนในยุคดอกเบี้ยต่ำ และยังช่วยเพิ่มผลตอบแทนหลังจากที่ภาครัฐเริ่มเก็บภาษีจากการลงทุนในตราสารหนี้” นายสาห์รัชกล่าว

ทั้งนี้ ผู้จัดการกองทุนจะเลือกลงทุนในรีทที่มีผลการดำเนินงานดีอย่างสม่ำเสมอ และเน้นลงทุนในกองรีทที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์ (Freehold) หรือมีสัดส่วน Freehold ในระดับสูง เพราะเหมาะสำหรับการลงทุนในระยะยาวมากกว่ากองทุนที่เป็นเจ้าของสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ (Leasehold) เนื่องจากกองรีทแบบ Leasehold จะมีมูลค่าลดลงตามเวลาการลงทุน สำหรับหุ้นกู้ที่กองทุนจะเลือกลงทุนนั้น จะเน้นลงทุนในหุ้นกู้เอกชนที่ให้ผลตอบแทนที่ดี และเป็นหุ้นกู้ที่อยู่ในระดับ Investment Grade ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการผิดนัดชำระหนี้ให้อยู่ในระดับต่ำ

อย่างไรก็ตามพิเศษสำหรับลูกค้าที่มียอดลงทุนในกองทุน TCIEZERO ระหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2562 ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไปต่อคำสั่งซื้อ บลจ.ทิสโก้จะลดค่าธรรมเนียมการขาย (Front-end fee) 50% จาก 0.50% เหลือ 0.25% และสำหรับลูกค้าที่มียอดเงินลงทุนตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไประหว่างวันที่ 1-8 ตุลาคม 2562 รับทองคำหนัก 1 สลึง (1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์)

ทั้งนี้ กองทุนเปิด TCIEZERO อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการลงทุนในต่างประเทศ จึงมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม