บล.บัวหลวง สัมมนา “เจาะลึกเศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน ตลาดหุ้นฮ่องกง”

บรรณรงค์ พิชญากร (ที่2จากซ้าย) กรรมการผู้จัดการ กิจการค้าหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) จัดสัมมนาให้ความรู้ด้านการลงทุนหุ้นต่างประเทศ ในหัวข้อ “เจาะลึกเศรษฐกิจ พิชิตการลงทุน ตลาดหุ้นฮ่องกง” โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อาร์ม ตั้งนิรันดร (ที่2จากขวา) ผู้ช่วยคณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ รัฐศรัณย์ ธนไพศาลกิจ (ขวาสุด) ผู้อำนวยการหัวผน้าฝ่าย Global Investing บริษัทหลักทรัพย์ บัวหลวง จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากรให้ความรู้ในงาน ณ บัวหลวงอินเวสเมนท์สเตชั่น อาคารซิลลิค เฮ้าส์ ชั้น 4