ตลาดหลักทรัพย์ จัดงานลั่นระฆังเพื่อความรู้ทางการเงินครั้งแรกของไทย

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดงาน “Ring the Bell for Financial Literacy 2019” ลั่นระฆังเพื่อความรู้ทางการเงินครั้งแรกของไทย 30 ก.ย. นี้ สะท้อนบทบาทภาคตลาดทุนในการให้ความรู้ทางการเงิน สอดคล้องกับภารกิจการส่งเสริมความรู้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้ลงทุน และผู้ประกอบการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินการมาต่อเนื่อง 18 ปี

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานพัฒนาความรู้ตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ มุ่งมั่นพัฒนาตลาดทุนให้เป็นประโยชน์ต่อทุกภาคส่วนภายใต้วิสัยทัศน์ “To Make the Capital Market ‘Work’ for Everyone” โดยในวันที่ 30 กันยายน 2562 ตลาดหลักทรัพย์ฯ ในฐานะสมาชิกขององค์กรคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์นานาชาติ (International Organization of Securities Commissions: IOSCO) และสมาพันธ์ตลาดหลักทรัพย์โลก (World Federation of Exchanges: WFE) จัดงาน “Ring the Bell for Financial Literacy 2019” ครั้งแรกของไทย ในช่วงสัปดาห์ World Investor Week พร้อมกับตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลกกว่า 30 ประเทศ โดยโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ทั่วโลกเห็นถึงความสำคัญของการให้ความรู้ผู้ลงทุน สอดคล้องกับภารกิจของตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่มุ่งเน้นการสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐาน (Financial Literacy) ปูพื้นฐานความรู้ตั้งแต่ระดับเยาวชน ไปจนถึงประชาชนทั่วไป

“ตลาดหลักทรัพย์ฯ ดำเนินภารกิจด้านการให้ความรู้ทางการเงินมากว่า 18 ปี ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งเยาวชน ประชาชน ผู้ลงทุน ผู้ประกอบการ และผู้ประกอบวิชาชีพด้านตลาดทุน ผ่านกิจกรรมสัมมนา และช่องทางการเรียนรู้ที่หลากหลาย รวมถึงการจัดตั้งแหล่งเรียนรู้ด้านตลาดทุนที่ทันสมัยและครบวงจร ที่อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้แก่ ห้องสมุดมารวย และพิพิธภัณฑ์เรียนรู้การลงทุน INVESTORY” นายกฤษฎากล่าว

พร้อมกันนี้ ในโอกาสครบรอบ 15 ปี ห้องสมุดมารวย ได้เปิดมุมหนังสือใหม่ “Innovative Entrepreneurship” เน้นเนื้อหาเพื่อการพัฒนาศักยภาพธุรกิจและนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการยุคใหม่ โดยมีหนังสือทั้งภาษาไทยและต่างประเทศกว่า 600 เล่ม ตามแนวทางภาครัฐที่มุ่งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ SME และ Startup เติบโตเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศ นอกจากนี้ ยังได้จัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับผู้ประกอบการยุคดิจิทัล รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและโปรโมชันพิเศษตลอดเดือนตุลาคม 2562 อีกด้วย ผู้สนใจสามารถใช้บริการห้องสมุดมารวยได้ ณ ชั้นใต้ดิน อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกวัน 8.30-21.00 น. รายละเอียดเพิ่มเติม www.maruey.com