“มิลล์คอน” จัดทัพ 3 ธุรกิจ ลงทุนเทคโนโลยีเพิ่มคุณภาพเหล็ก

HoonSmart.com>>“มิลล์คอน” จัดทัพธุรกิจใหม่ แยก 3 ธุรกิจชัดเจน “ ธุรกิจหลัก-ร่วมทุน-ธุรกิจใหม่”  ปี 63 ปรับปรุงเครื่องจักร  เพิ่มกำลังผลิตเหล็กเส้น อีก 3 แสนตันในอีก 2 ปีข้างหน้า  หลังนำเทคโนโลยีจากกิจการร่วมทุนใน สตาร์ท อัพ ช่วยต่อยอดการผลิต ด้านบริษัทร่วมทุน “ โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล”   คาดหวัง ส่งออกเหล็กพิเศษให้ลูกค้า โคเบล ญี่ปุ่น  หลังปี 63 กำลังผลิตเกิน 50 %  

นายประวิทย์ หอรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท มอลล์คอน สตีล (MILL) เปิดเผย   www.Hoonsmart.com  ว่า บริษัท ฯ ได้จัดโครงสร้างธุรกิจออกให้ชัดเจน โดยแยกเป็น 3 ธุรกิจคือ 1. ธุรกิจเหล็กในกลุ่มของ MILL ซึ่งเป็นธุรกิจหลัก ตั้งแต่ต้นน้ำที่นำเศษเหล็กมาหลอมโดยบริษัท  มิลล์คอน บูรพา ก่อนจะให้ MILL นำมารีดเหล็กเส้นที่โรงงานระยอง, พระราม 2 และพม่า

2. ธุรกิจร่วมทุน “ โคเบลโก้ มิลล์คอน สตีล “ ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับ โกเบ สตีลของญี่ปุ่น สัดส่วน 50:50 ผลิตเหล็กพิเศษ คุณภาพสูง กำลังผลิตขณะนี้ 1 ใน 3 ของกำลังผลิตโคเบลโก้ ฯ เนื่องจาก มีการควบคุมคุณภาพการผลิตเหล็ก ภายใต้การดูแลของ โกเบ สตีล ให้เทียบเท่ากับโกเบ สตีล ผลิตเอง คาดว่าปี 2563 สามารถผลิตเกิน 50 % และอนาคตภายใน 1-2 ปีข้างหน้าจากนี้ สามารถส่งออกเหล็กพิเศษให้กับลูกค้าโกเบ สตีล ในเอเชียได้ โดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปินส์ เวียดนามและไทยทดแทนการนำเข้า

3. ธุรกิจที่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก เช่น การลงทุนธุรกิจผลิตไฟฟ้าในบริษัท สยาม โซลาร์ โรงงานผลิตไฟฟ้าจังหวัดชัยภูมิ สัดส่วนการถือหุ้น 90 % , ลงทุนธุรกิจระบบไฟฟ้าใน บริษัท ไอเจน

“การปรับโครงสร้างธุรกิจ โดยแบ่งแยกชัดเจน ธุรกิจไหนไม่ทำรายได้ ก็ขายออกไป หรือโรงงานไหนทำรายได้ดี ส่วนใหญ่แล้วธุรกิจทุกขา ไปได้ดี ที่มีอนาคตือ โคเบลโก้ ปีนี้ขาดทุนน้อยลง ปีหน้าเห็นกำไรเด่น จากกำลังผลิตเหล็กลวดพิเศษสำหรับงานรถยนต์เพิ่มขึ้น  จากปัจจุบันผลิตเพียง 1 ใน 3 แต่ปีหน้า ทำได้ดีขึ้นเกิน 50 % และคาดหวังการส่งออกแทนตลาดของโกเบ ญี่ปุ่น ซึ่งควบคุมคุณภาพภายใต้การดูแลเสมือน โกเบ ของญี่ปุ่น ผลิตเอง ถึงตอนนั้นเหล็กพิเศษ จะมีกำลังผลิต 70-80 % ของการผลิตเหล็กพิเศษทั้งหมด หรือ 3 แสนตันต่อปี  จากกำลังผลิตเต็ม 4-5 แสนตันต่อปี ”

ประธานกรรมการบริหาร กล่าวอีกว่า แผนธุรกิจปี 2563 MILL มีแผนพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยปรับปรุงเครื่องจักร เพิ่มศักยภาพบุคลากร และนำเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ เข้ามาช่วยการผลิต โดยเข้าไปลงทุนในบริษัท Moonshot สัดส่วนการถือหุ้น 30 % ซึ่งบริษัทร่วมทุนนี้จะลงทุนสตาร์ทอัพ ที่ลงลึกในเทคโนโลยี มาต่อยอดการผลิต เพิ่มมูลค่าเพิ่มให้กับ MILL ตั้งเป้า 2 ปีข้างหน้า เพิ่มกำลังผลิตเป็น 8 แสนตัน รองรับเมกกะโปรเจ็ก และEEC  จากปัจจุบันกำลังผลิต 6 แสนตัน/ปี