ก.ล.ต.เข้าพบผู้ว่าอุดรฯ ประสานความร่วมมือหนุนกิจการเข้าถึงตลาดทุน

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) พร้อมคณะผู้บริหาร ก.ล.ต. เข้าพบนายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พร้อมร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับตัวแทนจากหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชน เช่น พาณิชย์จังหวัด คลังจังหวัด สำนักงานจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานชมรมธนาคารจังหวัด ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัด เกี่ยวกับแนวทางสนับสนุนกิจการให้สามารถเข้าถึงตลาดทุนตามแผนพัฒนาตลาดทุนไทย เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการและผู้ลงทุนในจังหวัดอุดรธานี ตามโครงการคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัด ณ ห้องประชุมผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2562

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 4-6 ตุลาคม 2562 ก.ล.ต. จะร่วมออกบูธในงาน Money Expo 2019 จังหวัดอุดรธานี โดยในวันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 13.00-16.15 น. ก.ล.ต. จะจัดงานสัมมนา “คาราวาน ก.ล.ต. สัญจร เยือนชาวอุดร ขับเคลื่อน SMEs” ณ โรงแรมเซ็นทารา จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นกิจกรรมตามโครงการคาราวาน ก.ล.ต. ไปสู่พื้นที่ต่างจังหวัดด้วย