JCK คาดนิคม TFD กวาดยอดขาย 150–200 ไร่ปีนี้ รับ EEC-ย้ายฐานผลิต

HoonSmart.com>> “เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล” รับอานิสงส์ผังเมือง EEC และสงครามการค้าระหว่างจีน-สหรัฐ ดึงผู้ประกอบการย้ายฐานการผลิตมาไทย ชูพื้นที่ EEC ฮอต นักลงทุนเข้ามาดูพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม TFD ต่อเนื่อง คาดปีนี้กวาดยอดขายที่ดิน 150-200 ไร่

นายอภิชัย เตชะอุบล ประธานกรรมการ บริษัท เจซีเค อินเตอร์เนชั่นแนล (JCK) เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลให้ความสำคัญและส่งเสริมโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ซึ่งเป็นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ไทยแลนด์ 4.0 รวมถึงความขัดแย้งทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และจีน ทำให้ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมที่มีฐานการผลิตอยู่ในประเทศจีนได้รับผลกระทบจึงย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น โดยมีประเทศไทยอยู่ในตัวเลือกต้นๆ โดยเฉพาะพื้นที่ EEC ส่งผลให้นิคมอุตสาหกรรม TFD 1 และนิคมอุตสาหกรรม TFD 2 ตั้งอยู่ที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็น 1 ใน 3 จังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ EEC จึงทำให้เป็นที่ดึงดูดใจผู้ประกอบการที่จะเข้ามาลงทุนในพื้นที่ของบริษัทฯ

“นิคม TFD ได้รับความสนใจจากนักลงทุนเป็นอย่างมาก เพราะอยู่ในพื้นที่ EEC อยู่ใกล้กรุงเทพมหานครใช้เวลาเดินทางไม่เกิน 30 นาทีเท่านั้น โดยนักลงทุนได้เริ่มเข้ามาดูพื้นที่อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2562 เป็นต้นมา คาดว่าภายในปีนี้น่าจะมียอดการขายที่ดิน 150-200 ไร่”นายอภิชัย กล่าว

นายอภิชัย กล่าวว่า สำหรับที่ดินเช่าจากกรมธนารักษ์ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษนครพนม เนื้อที่ประมาณ 1,335 ไร่ ว่าปัจจุบันกำลังปรับปรุงผังการใช้ประโยชน์ที่ดิน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและจะเริ่มเข้าทำการปรับพื้นที่ในปลายปีนี้ คาดว่าจะเริ่มสร้างรายได้ให้แก่บริษัทตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป โดยขณะนี้บริษัทฯได้รับการติดต่อจากผู้ประกอบการทั้งชาวไทยและต่างชาติหลายรายที่มีความประสงค์ เข้าร่วมกับบริษัทฯเพื่อทำการพัฒนาที่ดินแปลงนี้ โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาและตัดสินใจเลือกผู้ประกอบการที่มีศักยภาพที่จะเข้ามาเป็นพันธมิตรกับบริษัทฯ เพื่อนำความรู้และความชำนาญของแต่ละฝ่ายมาขับเคลื่อนร่วมกันดำเนินโครงการ ONE NAKRONPHANOM