KTBST ร่วมส่งกำลังใจและช่วยเหลือชาวอุบลฯ

บริษัทหลักทรัพย์ เคทีบี (ประเทศไทย)  (KTBST) และพนักงานร่วมส่งกำลังใจและความช่วยเหลือแก่ชาวจังหวัดอุบลราชธานี ด้วยการร่วมบริจาคเงินเพื่อจัดซื้อถุงยังชีพอาหารและสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น จำนวน 150 จุด เพื่อแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วม ผ่าน บล.KTBST สาขา จังหวัดอุบลฯโดยมี คุณยุพิน อุทกพัก ผู้จัดการสาขาอุบลฯ และพนักงาน ร่วมส่งมอบให้กับมูลนิธิอุบลราชธานีและมณฑลทหารบกที่ 22 เพื่อนำไปแจกจ่ายช่วยเหลือพี่น้องจังหวัดอุบลฯ ที่ประสบภัยน้ำท่วม