บลจ.กสิกรฯ ชูผลงานกองโรงไฟฟ้า ABPIF ลุยปันผล-ลดทุนกว่า 780 ลบ.

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย เดินหน้าจ่ายปันผล คืนเงินลดทุน “กองทุนโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์” มูลค่ากว่า 780 ล้าน พร้อมกัน 27 ก.ย.นี้ ชูผลตอบแทนเงินปันผลเฉลี่ยตั้งแต่ตั้งกองทุนอยู่ที่ 9.28% ต่อปี ชูทางเลือกลงทุนท่ามกลางหุ้นผันผวนสูง ดอกเบี้ยต่ำ

นายวิทวัส อัจฉริยวนิช รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานโรงไฟฟ้า อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ABPIF) สำหรับรอบผลการดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. – 30 มิ.ย. 62 ในอัตรา 0.1562 บาทต่อหน่วย พร้อมทั้งคืนเงินลดทุนครั้งที่ 12 ในอัตรา 1.1508 บาทต่อหน่วย โดยมีกำหนดจ่ายปันผลและคืนเงินลดทุนในวันที่ 27 ก.ย. 62 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 784.20 บาท

นายวิทวัส กล่าวว่า กองทุน ABPIF มีนโยบายการลงทุนในสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้าของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 และ 2 ซึ่งตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร จ.ชลบุรี ที่มีรายได้หลักมาจากการทำสัญญาระยะยาวในการจำหน่ายกระแสไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ทั้งนี้ นับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนเมื่อปี 2556 กองทุนได้มีการจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมาอย่างต่อเนื่องติดต่อกันทุกปี รวมแล้วทั้งสิ้น 12 ครั้ง เป็นเงิน 4.2123 บาทต่อหน่วย โดยกองทุนมีอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนเฉลี่ยตั้งแต่จัดตั้งกองทุน (Dividend Yield) อยู่ที่ 9.28% ต่อปี

“ในวันที่ 16 ก.ย. ที่ผ่านมา โรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 1 ได้สิ้นสุดระยะเวลาของสัญญาโอนผลประโยชน์จากการประกอบกิจการไฟฟ้า ซึ่งในระหว่างนี้ยังอยู่ในช่วงของการโอนผลประโยชน์ให้กับกองทุน ส่วนโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 ยังคงประกอบกิจการไฟฟ้า โดยสัญญาโอนผลประโยชน์ของโรงไฟฟ้าอมตะ บี.กริม เพาเวอร์ 2 จะมีอายุคงเหลือจนถึงปี 2565 อย่างไรก็ดี กองทุน ABPIF นอกจากจะให้ผลตอบแทนอย่างสม่ำเสมอแล้ว กองทุนยังมีสภาพคล่องที่นักลงทุนสามารถทำการซื้อขายได้ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ สำหรับการลงทุนในระยะสั้นประมาณ 3 ปี บลจ.กสิกรไทย มองว่ากองทุน ABPIF ยังเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวนสูง และภาวะอัตราดอกเบี้ยเงินฝากต่ำ” นายวิทวัสกล่าว