ธนชาตรุกสินเชื่อบ้าน เงินฝากหักลดดบ. ปิดบัญชีไวกว่าเดิม

HoonSmart.com>>ธนาคารธนชาตรุกออกสินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ Offset Housing Loan นำเงินฝากมาหักลดยอดในการคิดดอกเบี้ยบ้านได้ และยังให้สภาพคล่อง ถอนเงินฝากออกมาใช้ได้ ชี้จ่ายดอกเบี้ยบ้านน้อยลง ปิดบัญชีได้ไวกว่าสินเชื่อบ้านแบบเดิม ตอกย้ำการกู้บ้าน ไม่ปิดกั้นความก้าวหน้าของชีวิต

นายสุนันท์ อัมหิรัญ ผู้อำนวยการอาวุโส ธุรกิจสินเชื่อเคหะ ธนาคารธนชาต กล่าวว่า ธนาคารธนชาตมีนโยบายยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง และได้ออกแบบพัฒนาผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านเพื่อให้ตอบสนองความต้องการและไลฟ์สไตล์ของลูกค้าแต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสมและครอบคลุม ภายใต้แนวคิดให้การกู้บ้าน ไม่ปิดกั้นความก้าวหน้าของลูกค้า โดยล่าสุด ได้ออกผลิตภัณฑ์ สินเชื่อบ้าน Offset Housing Loan ซึ่งเป็นสินเชื่อบ้านรูปแบบใหม่ ที่รวมผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้าน และเงินฝากไว้ด้วยกัน โดยให้ใช้ยอดเงินฝากมาหักลดยอดในการคิดดอกเบี้ยบ้านได้ โดยไม่ต้องนำเงินฝากมาเป็นหลักประกัน ลูกค้าจึงมีสภาพคล่อง สามารถนำเงินฝากออกมาใช้ได้ และมีภาระดอกเบี้ยบ้านน้อยลง ซึ่งจากหลักการลดต้นลดดอกทำให้ปิดบัญชีได้ไวกว่าสินเชื่อบ้านแบบเดิม

โดยสินเชื่อบ้านธนชาต Offset Housing Loan นี้ เหมาะกับลูกค้าที่มีเงินสดอยู่แล้วในระดับหนึ่ง หรือลูกค้าที่มีกระแสเงินสดเข้าออกอยู่เป็นประจำ และมองหาการกู้บ้านที่ให้สภาพคล่องทางการเงินกับตัวเอง  มีข้อดี คือลดดอกเบี้ยบ้าน เพราะนำเงินฝากมาหักลบดอกเบี้ยบ้านได้สูงสุด 50%  สามารถนำเงินฝากออกมาใช้ได้ตลอดเวลา ปิดบัญชีกู้บ้านได้ไวกว่าเดิมเมื่อเทียบกับสินเชื่อบ้านปกติ

ด้วยความโดดเด่น 3 ด้านของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ เชื่อว่าจะตอบสนองความต้องการของลูกค้ากลุ่มนี้ได้ และทำให้การกู้บ้าน ไม่ปิดกั้นความก้าวหน้าในชีวิตของลูกค้า