ก.ล.ต.เล็งตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุน ศึกษาการเยียวยาความเสียหาย

HoonSmart.com>>ก.ล.ต.คาดจะสรุปประเด็นปรับปรุง พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ ไตรมาส 1/63 เน้นคุ้มครองนักลงทุน ศึกษาตั้งกองทุนเยียวยาความเสียหาย

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต.อยู่ระหว่างการตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 6) ปี 2562 ให้เป็นฉบับที่ 7 คาดว่าในไตรมาส 1/2563 จะมีความชัดเจนในเรื่องประเด็นที่จะแก้ไข

“เราจะเน้นการคุ้มครองนักลงทุน ทำให้นักลงทุนได้รับความคุ้มครองที่เหมาะสมกับการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงไป พร้อมกับอยู่ระหว่างการศึกษาจัดตั้งกองทุนคุ้มครองผู้ลงทุนในตลาดทุน (Investor Protection Fund) เพื่อเยียวยาความเสียหายให้กับผู้ลงทุนอีกด้วย”นางสาวรื่นวดีกล่าว

เลขาธิการก.ล.ต.กล่าวว่า การแก้ไขกฎหมายเป็นแนวทางที่ดำเนินการมาโดยตลอด ถึงแม้ว่า พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯฉบับที่ 6 จะมีการแก้ไขและประกาศใช้ไปในปี 62 แต่ก็จะต้องแก้ไขให้เป็นไปตามสภาพแวดล้อมที่ปรับเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นกัน