KTB เผยปชช.แห่ลงทะเบียนชิม ช้อป ใช้วันแรกล้นหลาม ยันระบบไม่ล่ม

HoonSmart.com>> ธนาคารกรุงไทย เผยประชาชนแห่ลงทะเบียนชิม ช้อป ใช้ วันแรกล้นหลาม ยันระบบไม่ล่ม ชี้คนแห่ลงทะเบียนพร้อมกัน ทำระบบหน่วงเป็นช่วงๆ

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย (KTB) เปิดเผยว่า จากที่รัฐบาลเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศ ชิม ช้อป ใช้ ในวันแรกตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ผ่านมานั้น ธนาคารขอขอบคุณประชาชนที่ให้ความสนใจอย่างล้นหลาม เกินความคาดหมาย และขอยืนยันว่า ระบบไม่ได้ล่ม แต่เนื่องจาก มีคนเข้ามาลงทะเบียนพร้อมกันจำนวนมาก ทำให้ระบบหน่วงเป็นช่วงๆ จึงอาจต้องใช้เวลาในการรอลงทะเบียน ซึ่งเป็นเรื่องปกติของระบบคอมพิวเตอร์ ที่มีการใช้งานจำนวนมากๆ ในเวลาเดียวกัน ที่สำคัญระบบของธนาคารต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ

ทั้งนี้ เนื่องจากการลงทะเบียนในครั้งนี้ จะมีการโอนเงินให้กับประชาชน ดังนั้นจึงให้เกิดความผิดพลาดไม่ได้ อีกทั้งธนาคารคำนึงถึงเรื่องความมั่นคง ปลอดภัยสูงสุด รวมถึงความถูกต้อง เป็นธรรม โปร่งใสและตรวจสอบได้ โดย ณ เวลา 13.15 น. ของวันที่ 23 กันยายน 2562 มีคนลงทะเบียนสำเร็จแล้ว จำนวนกว่า 9.3 แสนคน

อย่างไรก็ตามธนาคารได้มีการเฝ้าระวังการลงทะเบียนตลอดเวลา ทันทีที่ทราบว่าประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเข้าลงทะเบียนและเกิดความล่าช้านั้น ธนาคารเร่งขยาย Bandwidth ของช่องทางลงทะเบียนเพิ่มอีก 100% และปรับปรุงประสิทธิภาพของ Website เพื่อให้เกิดความรวดเร็วโดยทันที รวมทั้งมีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบได้ และยังคงมีความมั่นใจในเรื่องข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) จากกรณีที่หน้าจอแจ้งว่า ลงทะเบียนครบ 1 ล้านสิทธิ์หลังเปิดให้ลงทะเบียนเพียง 6 นาที ธนาคารทราบถึงสาเหตุของเรื่องดังกล่าวแล้ว ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ของระบบประมวลผลแสดงค่าอัตโนมัติผิดพลาด ซึ่งธนาคารได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขในทันทีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

“มาตรการดังกล่าวกำหนดให้ประชาชนสามารถลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์จำนวน 10 ล้านคน โดยให้ลงทะเบียนได้วันละ 1 ล้านคน ดังนั้นประชาชนสามารถทยอยลงทะเบียนได้ทุกวันที่ www.ชิมช้อปใช้.com”นายผยง กล่าว