BC แถลงความพร้อมเข้าตลาด mai

ปรับชะรันซิงห์ ทักราล (กลาง) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล (ที่ 4 จากซ้าย) ที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บูทิค คอร์ปอเรชั่น (BC) ผู้เชี่ยวชาญในธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ในรูปแบบสร้าง – ดำเนินงาน – ขาย (Build-Operate-Sell : BOS) รวมทั้ง ให้บริการด้านบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ และนางสาวสุวิมล ศรีโสภาจิต (ที่ 4 จากขวา) ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการ บริษัท ที่ปรึกษา เอเซีย พลัส จำกัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน ร่วมแถลงข่าวความพร้อมการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) ของ BC และศักยภาพการเติบโตในอนาคต โดยมีคณะผู้บริหารระดับสูงเข้าร่วมงานและถ่ายภาพเป็นที่ระลึก ณ ห้องประชุม 704 ชั้น 7 อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้