KTAM ได้รับความไว้วางใจบริหารสำรองเลี้ยงชีพพนักงานทีโอที

ชวินดา หาญรัตนกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ KTAM (ที่ 3 จากซ้าย) พร้อมคณะผู้บริหาร ลงนามร่วมกับ ดร.มนต์ชัย หนูสง กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ในพิธีลงนามแต่งตั้งให้ KTAM เป็นบริษัทจัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของพนักงานบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน ) ซึ่งจดทะเบียนแล้ว เมื่อเร็ว ๆ นี้