รินขาย TPIPP หลุด 5 บาท ผิดหวังลดเงินปันผล

นักลงทุน-กองทุน รินขายหุ้น TPIPP ไม่พอใจ  “ประชัย” เปลี่ยนนโยบาย จากเดิมปีละ 4 ครั้งหรือทุกไตรมาส เหลือ 2 ครั้ง กดหุ้นไหลลงหลุด 5 บาท ต่ำจอง

ราคาหุ้นบริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ ( TPIPP ) ปรับตัวลดลงต่อเนื่อง จากระดับราคาไอพีโอ 7 บาท ( ปี 2560 ) ไหลลงต่อเนื่อง ล่าสุด ราคาหลุด 5 บาท ณ เวลา 15.32 น. ลงมาอยู่ที่ 4.86 บาท ลดลง 0.12 บาท หรือ 2.41 % มูลค่าซื้อขาย 184.86 ล้านบาท

นักวิเคราะห์กล่าวว่า สาเหตุที่ราคา TPIPP  ไหลลงและหลุด 5 บาท เกิดจากนักลงทุนและสถาบัน ที่คาดหวังเงินปันผล ขายหุ้นออกมา หลังจากบริษัทเปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผล จากเดิมรายไตรมาส ๆ ละ 10 สตางค์ หรือปีละ 4 ครั้ง รวม 40 สตางค์ เป็นปีละ 2 ครั้ง โดยเริ่มปี 2562 เป็นปีแรก เริ่มจ่ายปันผลระหว่างกาล สำหรับผลดำเนินงานครึ่งปี 2562 หุ้นละ 10 สตางค์ กำหนดจ่ายเงินปันผลวันที่ 24 ก.ย.นี้

” จากเดิมที่เคยจ่ายปันผลปีละ 4 ครั้ง ผลตอบแทนเงินปันผล 6-7 %  ลดลงมาเหลือกึ่งหนึ่ง หรือ 2 ครั้ง/ปี  ซึ่งไม่รู้จ่ายเท่าเดิม 40 สตางค์หรือไม่  สถาบันหรือนักลงทุนที่หวังเงินปัน จึงขายหุ้นออกมา”

อย่างไรก็ตาม ณ ราคาหุ้น 4.88 บาท ผลตอบแทนจากเงินปันผล ระหว่างกาล 0.10 บาท ได้ผลตอบแทน 2% เท่านั้น

ขณะที่เจ้าหน้าที่บริษัท TPIPP ยอมรับว่า เปลี่ยนนโยบายจ่ายเงินปันผลจริง โดยมีนโยบายจ่ายปันผลไม่ต่ำกว่า 50 % ของกำไรสุทธิ ที่ผ่านมาจ่ายประะมาณ 90 % ของกำไรสุทธิ การเปลี่ยนนโยบาย เนื่องจากบริษัท ฯ มีแผนทำนิคมอุตสาหกรรมที่สงขลา และประมูลโรงไฟฟ้าเข้านิคม ขนาด 1,700 เมกกะวัตต์  ต้องใช้เงินทุน จึงได้ลดปริมาณการจ่ายปันผลลง