BAM มอบเงินสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์

วิภาศิริ แสงวัชระกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ หรือ BAM มอบเงินสนับสนุนจำนวน 400,000 บาท เพื่อจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ให้แก่โรงพยาบาลกลาง กรุงเทพมหานคร โดยมี นายแพทย์เพชรพงษ์ กำจรกิจการ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลกลาง เป็นผู้รับมอบ