ACE ต้อนรับนักวิเคราะห์เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าชีวมวล-ขยะชุมชน

จิรฐา ทรงเมตตา (ยืนที่ 7 จากซ้าย) ประธานกรรมการบริหาร ธนะชัย บัณฑิตวรภูมิ (ยืนที่ 8 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร นายธีรวุฒิ ทรงเมตตา (ยืนที่ 8 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานเทคโนโลยีและนวัตกรรม และพรเมตต์ ทรงเมตตา (ยืนที่ 9 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บริษัท แอ๊บโซลูท คลีน เอ็นเนอร์จี้ (ACE) บริษัทผู้ผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนรายใหญ่ของประเทศไทยและเป็นผู้นำด้านพลังงานสะอาด (The Clean Energy Leader) ให้การต้อนรับคณะนักวิเคราะห์เข้าชมศักยภาพโรงไฟฟ้าชีวมวล (โรงไฟฟ้าน้ำพอง) กำลังการผลิตติดตั้ง 9.90 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้า MSW ขอนแก่น (โรงไฟฟ้าขยะชุมชน) กำลังการผลิตติดตั้ง 6 เมกะวัตต์ ในจังหวัดขอนแก่น ซึ่งใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัย สามารถใช้เชื้อเพลิงที่มีความชื้นสูง 65% และ 80% เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้ตามลำดับ เป็นโรงไฟฟ้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในโอกาสที่บริษัทฯ เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวนไม่เกิน 1,818 ล้านหุ้น พร้อมเดินหน้าเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย