INGRS คว้างานผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ 3 โครงการ รายได้กว่าหมื่นลบ.

HoomSmart.com>> “อิงเกรส อินดัสเตรียลฯ” เผยกลุ่มบริษัทได้รับการแต่งตั้งผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ใหม่ 3 โครงการ คาดใช้เงินลงทุนประมาณ 1,365 ล้านบาท ประเมินรายได้กว่า 11,722 ล้านบาท ตลอดอายุโครงการ 7 ปี

บริษัท อิงเกรส อินดัสเตรียล (ไทยแลนด์) หรือ INGRS แจ้งว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ 3 แห่งได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงเพื่อให้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์รุ่นใหม่ รวมทั้งได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ผลิตและจัดส่งชิ้นส่วนรถยนต์ 3 โครงการ โดยบริษัทย่อยจะมีการลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ มูลค่าการลงทุนรวมทั้งหมดประมาณ 1,365.5 ล้านบาท

สำหรับ Ingress Technologies Sdn Bhd (ITSB) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทกับ Perodua ในสัดส่วน 70 : 30 ได้รับหนังสือให้เริ่มดำเนินการพัฒนาโครงการใหม่จาก Perodua เกี่ยวกับการผลิตและจัดส่งชิ้นส่วนประเภทปั้มขึ้นรูปและตัวถังรถยนต์สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ (โครงการ) สำหรับชิ้นส่วนประเภทปั้มขึ้นรูปนั้นจะมีการพัฒนาและผลิตโดยการใช้เทคโนโลยีของเหล็กที่ทนแรงดึงสูง (High-Tensile Strength Steel) โดยจะก่อให้เกิดการผลิตชิ้นส่วนของรถยนต์ประมาณ 150 ประเภทชิ้นงาน เป็นการสนับสนุนแผนการผลิตใหม่ภายในประเทศของ Peroduo สำหรับ 7 ปีข้างหน้า

โครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุนใหม่ที่จะจัดตั้งขึ้นระหว่าง ITSB, AOI Machine Industry แห่งประเทศญี่ปุ่น (AOI) และ Perodua Auto Corporation Sdn Bhd แห่งประเทศมาเลเซีย (PCSB) โดย ITSB จะถือหุ้น 51% ของหุ้นในบริษัทร่วมทุน AOI และ PCSB จะถือหุ้น 34% และ 15% ตามลำดับ

บริษัทคาดว่าจะเริ่มต้นการผลิตชิ้นส่วนในครึ่งปีหลังของรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งโครงการดังกล่าวจะต้องมีการการลงทุนด้านเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือมูลค่าการลงทุนประมาณ 963 ล้านบาท และคาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดรายได้ประมาณ 7.5 พันล้านบาท ตลอดระยะเวลาของโครงการ ทั้งนี้ โครงการนี้จะก่อให้เกิดรายรับและผลกำไรในอนาคตแก่กลุ่มบริษัทที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและชิ้นส่วนที่ผลิตได้ตามโครงการจะผลักดันให้บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในระดับแนวหน้า และเป็นการปรับปรุงศักยภาพในการแข่งขันให้กับกลุ่ม

สำหรับ Ingress Industrial Malaysia Sdn Bhd (IIM) ได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงจากผู้ผลิตชิ้นส่วนจำหน่ายทั่วโลกแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้ดำเนินการปั้มขึ้นรูปชิ้นส่วน (stamping parts) สำหรับพื้นตอนหลัง (rear-floor) และโครงสร้างด้านข้าง (side-structure modules) ของรถยนต์รุ่นใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย โดยจะลงทุนด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์มูลค่าการลงทุนประมาณ 380 ล้านบาท คาดว่าโครงการจะก่อให้เกิดรายได้สำหรับกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 3.7 พันล้านบาท สำหรับระยะเวลาโครงการ 7 ปี

ทั้งนี้ ชิ้นส่วนที่ผลิตได้จะถูกนำใช้ภายในประเทศและส่งออกไปยังตลาดต่างประเทศ บริษัทคาดว่าจะเริ่มผลิตชิ้นส่วนดังกล่าวในไตรมาส 4 ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค.2565 โดยโครงการดังกล่าวจะดำเนินการโดยบริษัทร่วมทุน ซึ่งจะจัดตั้งในประเทศอินโดนีเซีย โดย IIM ถือหุ้น 70% และ 30% จะจัดสรรให้แก่ผู้ร่วมทุนในประเทศอินโดนีเซียและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

คณะกรรมการบริษัทเห็นว่า เมื่อได้ดำเนินโครงการแล้วจะทำให้สถานะทางการเงินของกลุ่มบริษัทมีความแข็งแกร่งขึ้น รวมทั้งเป็นการขยายฐานลูกค้า และเพิ่มศักยภาพของบริษัทในประเทศอินโดนีเซียอย่างมีนัยสำคัญ

นอกจากนี้ PT Ingress Malindo Ventures (PTIMV) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยได้รับหนังสือแสดงเจตจำนงจากผู้ผลิตชิ้นส่วนจำหน่ายทั่วโลกแห่งประเทศสาธารณรัฐเกาหลีให้ดำเนินการออกแบบ ผลิต และจัดส่งกรอบประตู สำหรับรถยนต์รุ่นใหม่ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งจะต้องมีการลงทุนทางด้านเครื่องจักรและอุปกรณ์ โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 22.5 ล้านบาท และเป็นที่คาดหมายว่า โครงการจะก่อให้เกิดรายได้สำหรับกลุ่มบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณ 522 ล้านบาท สำหรับระยะเวลาของโครงการ 7 ปี

บริษัทคาดว่า จะสามารถเริ่มผลิตชิ้นส่วนในไตรมาส 4 ของรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการของบริษัทเห็นว่าโครงการนี้จะก่อให้เกิดรายได้และผลกำไรเพิ่มขึ้นในอนาคตแก่ PTIMV และกลุ่มบริษัท

ด้านผลการดำเนินงานไตรมาส 2 สิ้นสุดวันที่ 31 ก.ค.2562 มีกำไรสุทธิ 8.94 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.006 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนอยู่ที่ 989,000 บาท กำไรต่อหุ้น 0.001 บาท จากงวด 6 เดือน กำไรสุทธิ 15.47 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.011 บาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนมีกำไรสุทธิ 8.91 ล้านบาท กำไรต่อหุ้น 0.006 บาท