10 อันดับกองทุนหุ้น & กองทุนผสม ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2562

เรียงลำดับตามผลตอบแทนย้อนหลัง 1 ปี
หน่วย : %

[table “EquityLarge-Cap_Aug2019” not found /]

[table “EquitySmallMidCap_Aug2019” not found /]

[table “PropertyIndirect_Aug2019” not found /]

[table “AggressiveAllocation_Aug2019” not found /]

[table “ModerateAllocation_Aug2019” not found /]

[table “ConservativeAllocation_Aug2019” not found /]

10 อันดับ LTF-RMF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2562

10 อันดับกองทุน FIF ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2562

10 อันดับกองทุนตราสารหนี้ผลตอบแทนดีที่สุด ณ 31 ส.ค. 2562

ขอบคุณข้อมูลจาก