UAC ปรับเป้ารายได้ปี 62 มั่นใจทะลุ 2,800 ลบ.

HoomSmart.com>> “ยูเอซี โกลบอล” ปรับเป้ารายได้ ยอดขายปี 62 ทะลุ 2,800 ล้านบาท EBITDA กว่า 380 ล้านบาท รับเติบโต ช่วยเพิ่มสภาพคล่อง ลดภาระหนี้ต่อเนื่อง พร้อมเปิดแผน 3 ปี เดินหน้าลงทุน หนุนยอดขายแตะ 5,000 ล้านบาท ในปี 64 ชูแกร่งกำไร 9 ปีต่อเนื่อง ติดดัชนียั่งยืน 3 ปีซ้อน

ชัชพล ประสพโชค

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล (UAC) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ปรับประมาณการณ์รายได้ใหม่เป็น 2,800 ล้านบาท และ EBITDA กว่า 380 ล้านบาท จากเดิมเมื่อต้นปีที่ตั้งเป้าไว้ 2,700 ล้านบาท และ EBITDA กว่า 350 ล้านบาท จากการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ด้วยยอดขายและ EBITDA ในปี 2562 ซึ่งเติบโตกว่าเป้ารวมถึงแผนการบริหารจัดการทางการเงินอย่างต่อเนื่องของบริษัทฯ ส่งผลให้ในปีนี้ บริษัทฯ จะลดระดับอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E)ให้อยู่ที่ระดับ 1.2 เท่า จาก ณ สิ้นไตรมาส 2/2562 มีอัตราหนี้สินต่อทุน (D/E) อยู่ที่ 1.4 เท่า ช่วยสะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงิน และยังเป็นการเพิ่มโอกาสการลงทุนต่อเนื่องในอนาคต

ทั้งนี้ บริษัทฯ กำลังจะคัดเลือกบริษัทจัดอันดับ Rating มาประเมินสถานะของบริษัท เพื่อเสริมความมั่นใจให้แก่นักลงทุนด้วย

นายชัชพล กล่าวว่า ด้านฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ยังได้รับผลดีจากการปรับลดลงของอัตราดอกเบี้ยในประเทศและบริษัทฯ ยังได้รับความไว้วางใจจากสถาบันการเงินชั้นนำในการสนับสนุนวงเงินเพื่อใช้สำหรับการขยายกิจการในธุรกิจของบริษัทฯ อาทิ ธนาคารทหารไทย ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ

สำหรับหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอนในปี 2563 จำนวน 400 ล้านบาท บริษัทฯ ได้เตรียมแผนทางการเงินเพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมของบริษัทฯ ไว้เรียบร้อยแล้ว ส่วนแผนการลงทุน 3 ปี (2020 – 2022) บริษัทฯจะลงทุนต่อเนื่องเพื่อบรรลุเป้ายอดขาย 5,000 ล้านบาทในปี 2022 โดยมีกรอบการลงทุนปีละ 500 ล้านบาท

“ด้วยศักยภาพความแข็งแกร่งทางธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วงที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัทฯ มีความสามารถในการทำกำไร เป็นระยะเวลา 9 ปีติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ถูกจัดอับดับเข้าหมวดหุ้นปัจจัยพื้นฐานแกร่งมีกำไรติดต่อกันทุกปี (อย่างน้อย 5 ปี) ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ได้รับคัดเลือกให้เป็นหุ้นยั่งยืน หรือ Thailand Sustainability Investment (THSI) ติดกันถึง 3 ปีซ้อน (2559-2561) ซึ่งเป็นผลจากความมุ่งมั่น ในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ รวมถึงผลักดันพัฒนานวัตกรรม ภายในองค์กร เพื่อสอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อตอบสนองเป้าหมายในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้าและคู่ค้า พร้อมกับสร้างการเติบโตขององค์กรควบคู่ไปกับการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตามกรอบนโยบายหลักของบริษัทฯ ซึ่งจากปัจจัยดังกล่าวเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เห็นถึงการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล อย่างถูกต้องและตรงไปตรงมา”นายชัชพล กล่าว