CPF ส่งความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

HoonSmart.com>>CPF ส่งความช่วยเหลือช่วยผู้ประสบอุทกภัยจากพายุโพดุล ในจังหวัดร้อยเอ็ดและมุกดาหาร

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร (CPF)  ระดมให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วมฉับพลัน ที่มีสาเหตุจากพายุโพดุล พัดถล่มหลายจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ

ทั้งนี้ ตัวแทนของบริษัทในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้เร่งนำอาหารสด และน้ำดื่มมอบให้แก่หน่วยงานราชการได้นำไปปรุงเป็นอาหารพร้อมรับประทานเพื่อแจกจ่ายแก่พี่น้องประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น

สำหรับจังหวัดร้อยเอ็ด CPF นำผลิตภัณฑ์อาหารสด และน้ำดื่มซีพี ประกอบด้วย เนื้อหมู 300 กิโลกรัม เนื้อไก่ 600 กิโลกรัม ไข่ไก่ 6000 ฟอง พร้อมน้ำดื่ม 240 ขวด

จังหวัดมุกดาหาร ผู้บริหารและพนักงานได้นำเนื้อหมู 200 กิโลกรัม ข้าวสาร 30 กิโลกรัม น้ำดื่ม 540 ขวด และเครื่องปรุงอาหาร มอบให้แก่นายอำเภอดอนตาล โดยมีนายชูยศ เชาว์สิริกุล ปศุสัตว์จังหวัดมุกดาหาร และนายทศพล ยศปัญญา ปศุสัตว์อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็นผู้รับมอบ และนำไปแจกจ่ายแก่พี่น้องที่ประสบภัยในพื้นที่ต่อไป