จับตาปตท.จ่ายเงินปันผลกลางปีนี้ – 3 บจ.ในกลุ่มลดลง TOP เหลือ 1 บาท

HoonSmart.com>> 3 ใน 5 บริษัทในกลุ่มปตท. หั่นเงินปันผลระหว่างกาลปีนี้ ตามกำไรสุทธิที่ลดลง “ไทยออยล์” จ่ายหุ้นละ 1 บาท จากกลางปีก่อน 1.50 บาท  “ปตท.สผ.” จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 2.25 บาท  GPSC แจก 50 สตางค์ ส่วน “ปตท.” ยังไม่ประกาศ คาดลดลงจากที่เคยแจก 80 สตางค์ต่อหุ้น 

ธุรกิจพลังงานและปิโตรเคมีได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียน (บจ.) ลดลง และมีผลต่อเนื่องถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2562  โดยบริษัทในกลุ่มปตท.3 แห่ง จ่ายลดลง มี 2 บริษัท คือ ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม หรือ ปตท.สผ.(PTTEP) ที่ให้เพิ่มขึ้นเป็น 2.25 บาท จากกลางปีก่อนจ่าย 1.75 บาท หลังจากมีกำไรสุทธิ 26,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 35% จากระยะเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 16,971 ล้านบาท  และ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ (GPSC) จ่ายเพิ่มขึ้นเป็น 0.50 บาทจากกลางปีก่อนแจก 0.45 บาท

ล่าสุด บริษัทไทยออยล์ (TOP) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลปีนี้หุ้นละ 1 บาท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 14 ก.ย. กำหนดจ่ายเงินวันที่ 27 ก.ย.2562 คิดเป็นอัตราผลตอบแทนปันผล 1.47% เทียบกับราคาปิดที่ 67.75 บาท วันที่ 30 ส.ค. 2562

บริษัทไทยออยล์จ่ายเงินปันผลลดลงจากกลางปีก่อนจ่ายหุ้นละ 1.50 บาท คิดเป็นเงินจำนวน 3,030 ล้านบาท หลังจากบริษัทมีกำไรสุทธิ 4,975 ล้านบาท กำไรหุ้นละ 2.44 บาท ลดลงถึง 109% จากกำไรสุทธิ 10,402 ล้านบาท หรือ 5.10 บาท ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2561

ส่วนบริษัทไออาร์พีซี (IRPC) ที่มีความสามารถในการจ่ายเงินปันผลต่อเนื่องมาหลายปี กลางปีก่อนแจกหุ้นละ 0.10 บาท แต่กลางปีนี้จ่ายไม่ได้  เพราะมีกำไรสุทธิเพียง 659 ล้านบาท คิดเป็น 0.03 บาท/หุ้น เทียบกับระยะเดียวกันปีก่อนมีกำไรสุทธิ 6,801 ล้านบาทหรือ 0.33 บาทต่อหุ้น

ปัจจุบันมีเพียง บริษัทปตท.(PTT) ที่ยังไม่ได้ประกาศเงินปันผลกลางปีนี้ คาดว่าน่าจะลดลงจากกลางปีก่อนจ่าย 0.80 บาท/หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 22,850 ล้านบาท หรือคิดเป็น 32.9% ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

บริษัทปตท.มีนโยบายจ่ายไม่ต่ำกว่า 25% ของกำไรสุทธิ หากกลางปีนี้จ่ายในอัตราประมาณ 30-32% ของกำไรสุทธิเหมือนที่ผ่านมา คาดว่าบริษัทจะจ่ายได้ประมาณ 0.60 บาทต่อหุ้น นับเป็นอัตราผลตอบแทนที่ดี ประมาณ 1.35% จากราคาปิดที่ 44.25 บาท

ทางด้านบริษัทบ้านปู (BANPU) จ่ายเงินปันผลกลางปีนี้ 0.35 บาทเท่ากับปีก่อน ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 12 ก.ย. กำหนดจ่ายเงินวันที่ 27 ก.ย. 2562 ส่วน บริษัท บ้านปู เพาเวอร์(BPP) จ่ายหุ้นละ 0.35 บาทเพิ่มขึ้นจากกลางปีก่อนที่หุ้นละ 0.30 บาท ให้ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อในทะเบียนวันที่ 13 ก.ย. กำหนดจ่ายเงินวันที่ 25 ก.ย. 2562