NOBLE ตั้ง ‘อรรถวิทย์’ เป็นซีเอฟโอ ตั้งโจทย์ใหญ่ใช้ตลาดทุนสุดคุ้ม

HoonSmart.com>>โนเบิลฯประกาศบุกครั้งใหญ่ จัดองค์กรใหม่ ตั้ง “อรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร” นั่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน ขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการเงิน ใช้ประโยชน์จากตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมือนที่อดีตมือหนึ่งการเงินของ WHA ใช้เครื่องมือในตลาดทุนครบเครื่อง 

นายธงชัย บุศราพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ (NOBLE) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า คณะกรรมการบริษัทฯมีมติอนุมัติปรับผังโครงสร้างองค์กรใหม่ แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง และแต่งตั้ง นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร เข้าดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการเงิน (CFO) มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ส.ค. 2562 เป็นต้นไป เพื่อรองรับการเติบโต และตอบสนองการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัทระบุว่า ด้วยประสบการณ์ในแวดวงทางการเงินและตลาดทุน รวมถึงการเป็นผู้บริหารของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ นายอรรถวิทย์ จะเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางขับเคลื่อนกลยุทธ์ทางการเงิน การวางแผนงานจัดหาแหล่งเงินทุนที่เหมาะสม โดยใช้ประโยชน์จากตลาดทุนให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้ จะทำให้การบริหารงานสายงานการเงินมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยนายอรรถวิทย์ จะเร่งสานต่อนโยบายสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ และขับเคลื่อนธุรกิจของ NOBLE ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งต่อไป

สำหรับ นายอรรถวิทย์ เฉลิมทรัพยากร เพิ่งลาออกจากตำแหน่ง  กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน ของบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น (WHA) เมื่อวันที่ 16 ส.ค. 2562 ที่ผ่านมา