“สามารถ” โชว์เทคโนโลยี AI ในงาน IBM Think Thailand 2019

HoonSmart.com>>สามารถเข้าร่วมโชว์เทคโนโลยีป้องกันภัยไซเบอร์ในงาน IBM Think Thailand2019 งานสัมมนาสุดยิ่งใหญ่ครั้งแรกในประเทศไทย ที่เจาะลึกความเคลื่อนไหวของเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก  และความสามารถของเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้เชื่อมโยงกับข้อมูลแล้วนำมาบริหารจัดการในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้อย่างดีมีประสิทธิภาพ อาทิ การนำ AI มาใช้ตรวจจับภัยคุกคามในธุรกิจ Cyber Security

นายวัฒน์ชัย วิไลลักษณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทสามารถคอร์ปอเรชั่น  กล่าวว่า ปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีเพิ่มขึ้น และมีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆ ตัวแปรสำคัญมาจากการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์ม ขององค์กรต่างๆ ซึ่งนำไปสู่การใช้งานบิ๊กดาต้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งภัยคุกคามทางไซเบอร์ดังกล่าวนอกจากจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานขององค์กรภาครัฐและเอกชนแล้ว ยังอาจสร้างความเสียหายในทางเศรษฐกิจและส่งผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัยอีกด้วย

“กลุ่มสามารถ” ได้จัดตั้งบริษัท ซีเคียวอินโฟ ขึ้น เพื่อให้บริการด้าน Cyber Security ที่ครบวงจร โดยร่วมมือเป็นพันธมิตรกับ IBM ในการให้บริการ Cyber Security Operation Center หรือ CSOC เพื่อป้องกันและลดผลกระทบที่จะเกิดจากการโจมตีข้อมูลในโลกไซเบอร์ให้ได้มากที่สุด เป็นแห่งแรกในประเทศไทย โดย CSOC ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก คือ 1. People มีบุคลากรที่มีความรู้และประสบการณ์ ที่คอยเฝ้าระวังภัยให้กับลูกค้าตลอด 24 ชม. 2. Process มีขั้นตอนการทำงานที่ได้มาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระดับสูงสุด และ 3. Technology มีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเป็นเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ของ IBM มาเป็นเครื่องมือสำคัญในการช่วยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของภัยคุกคามเป็นรายแรกในประเทศไทย