KBANK ปันผล 50 สต. ขึ้น XD 11 ก.ย.นี้

HoonSmart.com>> บอร์ดธนาคารกสิกรไทย อนุมัติเงินกว่า 1,196 ล้านบาท จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลผู้ถือหุ้นอัตรา 0.50 บาทต่อหุ้น ขึ้น XD วันที่ 11 ก.ย.นี้

ธนาคารกสิกรไทย (KBANK) แจ้งว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร เมื่อวันที่ 29 ส.ค.2562 มีมติอนุมัติจายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 1,196.63 ล้านบาท

ธนาคารกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผลในวันที่ 12 ก.ย.2562 และจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 ก.ย. 2562

ด้านราคาหุ้น KBANK ปิดภาคเช้าวันที่ 29 ส.ค.2562 อยู่ที่ 157.50 บาท เพิ่มขึ้น 2 บาท หรือ 1.29% มูลค่าการซื้อขาย 308.08 ล้านบาท