ศาลปกครองกลางสั่ง TOT จ่ายค่าเชื่อมโยงโครงข่ายฯ ดีแทค 201 ลบ.

HoonSmart.com>> “ดีแทค” เผยศาลปกครองกลางสั่ง “ทีโอที” จ่ายค่าเชื่อมโยงโครงข่ายฯ 201.48 ล้านบาท พร้อมดอกเบี้ย เผยคดียังไม่สิ้นสุดทีโอทีอุธรณ์ได้ต่อ

บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น (DTAC) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 28 ส.ค.2562 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาให้บริษัท ทีโอที ชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมให้แก่บริษัทฯ เป็นเงินจำนวน 201,476,206.75 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตรา 7.5% ต่อปีนับจากวันฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

ทั้งนี้ ตามที่บริษัทฯ ได้ฟ้องร้องต่อศาลปกครองกลางเป็นคดีหมายเลขดำที่ 2529/2556 เพื่อเรียกร้องให้ บริษัท ทีโอที (ทีโอที) ชำระค่าเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมแก่บริษัทฯ สำหรับการเชื่อมต่อโครงข่ายโทรคมนาคมระหว่างวันที่ 1 พ.ย.2554 ถึงวันที่ 31 ก.ค.2556 นั้น

อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้คำพิพากษาดังกล่าวยังไม่ถึงที่สุด โดยคู่ความยังคงมีสิทธิอุทธรณ์คำพิพากษาศาลปกครองกลางต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไปภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อนึ่ง หากมีความคืบหน้าประการใดในเรื่องนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบต่อไป