WIIK ลงนาม EOI – ร่วมศึกษาบริหารจัดการน้ำ รัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์

 

วิบูลย์ แสงวิทยานนท์ (ซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วิค แอนด์ ฮุคลันด์  ( WIIK )  ร่วมงาน “Sun Sand and Seafoods” Symposium on Rakhine State Investment and Tourism Opportunities 2019 ที่จัดขึ้นเพื่อนักลงทุนและนักธุรกิจไทย เข้าศึกษาและพัฒนาศักยภาพทุกด้าน ในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์

สำหรับ WIIK เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำได้รับเชิญเข้าร่วมงานพร้อมลงนาม ร่วมศึกษาพัฒนาคู่กับบริษัท Manuang Public Co.,Ltd. โดยมี  Kyaw Hlaing ประธานบริษัท(ขวา) ร่วมลงนามพร้อมถ่ายภาพร่วมกัน

ทั้งนี้ WIIK  มีแผนจะเดินทางพร้อมหุ้นส่วนธุรกิจ เพื่อเจรจาถึงโอกาสและการลงทุนในรัฐยะไข่ ประเทศเมียนมาร์ เป็นลำดับต่อไป