ธนชาตเปิดประมูลหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มูลค่า 1,700 ลบ.

HoonSmart.com>> ธนาคารธนชาต เปิดประมูลหนี้สินเชื่อรถยนต์กว่า 1,700 ล้านบาท เปิดยื่อนซอง 26 ส.ค.-4 ก.ย.นี้

ธนาคารธนชาต (TBANK) เตรียมเปิดประมูลซื้อสิทธิเรียกร้องในหนี้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ ไตรมาสที่ 3/2562 จำนวนรวม 13,124 บัญชี ยอดหนี้เงินต้นรวม 1,704,122,880.21 บาท

สำหรับรูปแบบการประมูลแบบรายกลุ่ม โดยระบุราคาแต่ละรายลูกหนี้ ตามแบบฟอร์มการยื่นซองประมูลราคาโดยวิธีปิดซอง ณ ที่ทำการ ธนาคารธนชาต เปิดจำหน่ายเอกสารประกอบการประมูลและซีดีรอม ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม – 4 กันยายน 2562 และยื่นซองประมูลเสนอราคาซื้อ ในวันที่ 11 กันยายน 2562