รัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ 10 เดือน 1.61 แสนลบ.ทะลุเป้า 10%

HoonSmart.com>> สคร. เผยรัฐวิสาหกิจนำส่งรายได้ 10 เดือนปีงบประมาณ 62 กว่า 61,677 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมาย 10% “สลากกินแบ่งรัฐบาล” สูงสุด คาดทั้งปีเก็บได้ตามเป้า 1.68 แสนล้านบาท

นายประภาศ คงเอียด ผู้อำนวยการ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) เปิดเผยถึงการจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจในช่วง 10 เดือนของปีงบประมาณ 2562 ว่า สคร. จัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินจากรัฐวิสาหกิจ 10 เดือนของปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561 – เดือนกรกฎาคม 2562) จำนวน 161,677 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายร้อยละ 10 จากเป้าหมายรายได้นำส่งสะสม จำนวน 146,784 ล้านบาท โดยเป้าหมายนำส่งทั้งปีอยู่ที่จำนวน 168,000 ล้านบาท

สำหรับภาพรวมของรัฐวิสาหกิจมีผลประกอบการจากกำไรสุทธิดีขึ้น ทำให้สามารถนำส่งรายได้สูงกว่าเป้าหมาย โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีการนำส่งรายได้สูงสุด เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคยังมีความต้องการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ส่วนรัฐวิสาหกิจกลุ่มพลังงาน ได้แก่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีการนำส่งรายได้ที่สูง เนื่องจากภาคครัวเรือนและภาคอุตสาหกรรมมีความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อีกทั้งรัฐวิสาหกิจกลุ่มสถาบันการเงินได้มีการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการใช้บริการทางการเงินที่หลากหลายของลูกค้าในยุคดิจิทัล นอกจากนี้ รัฐวิสาหกิจยังมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการทำงานอีกด้วย

“สำหรับปีงบประมาณ 2562 สคร. คาดว่าจะสามารถจัดเก็บเงินนำส่งรายได้แผ่นดินของรัฐวิสาหกิจเป็นไปตามเป้าหมายทั้งปีที่จำนวน 168,000 ล้านบาท ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้รัฐบาลมีเสถียรภาพและความมั่นคงทางการคลังเกิดการพัฒนาทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน”ผู้อำนวยการ สคร. กล่าว