ตลาดฯ เผยปี 62 ต่างชาติถือหุ้นไทยเพิ่มแตะ 5.15 ล้านลบ.

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ฯ เปิดพอร์ตต่างชาติลงทุนหุ้นไทยเพิ่มขึ้นแตะ 5.15 ล้านล้านบาท กว่า 29.97% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด หลัง MSCI ปรับเกณฑ์คำนวณดัชนีดึงเงินไหลเข้าพ.ค.พุ่ง พบถือครองหุ้นแบงก์สูงสุด 22% ตามด้วยพลังงานและสาธารณูปโภค 18.4% เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร 11% ด้านนักลงทุนสัญชาติอังกฤษยอดสูงสุดเกือบ 2 ล้านล้านบาท สัดส่วนกว่า 41.32% ของทั้งหมด รองลงมาสิงคโปร์และสหรัฐฯ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดพอร์ตการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างประเทศในตลาดหุ้นไทย ปี 2562 ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 5.15 ล้านล้านบาท หรือ คิดเป็น 29.97% ของมูลค่าหลักทรัพย์รวมทั้งตลาด ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2562 เพิ่มขึ้นจากสิ้นเดือนพ.ค.2562 อยูที่ 4.83 ล้านล้านบาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญมาจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาหลักทรัพย์และการซื้อสุทธินักลงทุนต่างประเทศกว่า 54,040 ล้านบาท ในช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2562 ส่วนหนึ่งเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงเกณฑ์การคัดเลือกหลักทรัพย์ในดัชนีของ MSCI และเพิ่ม 4 หลักทรัพย์ไทยใน MSCI Thailand

นอกจากนี้พบว่ากว่า 50% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ ถือครองหุ้นในหมวดธนาคาร หมวดพลังงานและสาธารณูปโภค และหมวดเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ตามด้วยหมวดพาณิชย์ หมวดปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ หมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ หมวดอาหารและเครื่องดื่มและหมวดขนส่งและโลจิสติกส์ มีมูลค่าการถือหุ้นมากกว่า 5% ของมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุนต่างประเทศ

ด้านนักลงทุนต่างประเทศจากสหราชอาณาจักร สิงคโปร์และสหรัฐอเมริกา ยังเป็นนักลงทุนที่มีมูลค่าการถือครองหุ้นสูงสุดในตลาดหุ้นไทย 3 อันดับแรก ต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา และเมื่อเปรียบเทียบมูลค่าการถือครองหุ้นของนักลงทุน 10 สัญชาติ พบว่า นักลงทุนจากสหราชอาณาจักร ฮ่องกง สวิสเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น มีมูลค่าการถือครองหุ้นเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ขณะที่นักลงทุนสัญชาติอื่นๆ มีมูลค่าการถือครองหุ้นลดลง

สำหรับภาพรวมนักลงทุนต่างประเทศถือครองหุ้นไทยจำนวน 114 สัญชาติ เพิ่มขึ้นสุทธิ 4 สัญชาติจากปีที่ผ่านมา ข้อมูล ณ สิ้นเดือนพ.ค.2562