“ทาทาสตีล” เผยผู้ถือหุ้นใหญ่ยกเลิกสัญญาขายหุ้นให้กลุ่ม HBIS 70%

“ทาทาสตีล” เผยผู้ถือหุ้นใหญ่ยกเลิกสัญญาขายหุ้นให้กลุ่ม HBIS 70%

HoonSmart.com>> TSTH เผย TSGH ผู้ถือหุ้นใหญ่ ยกเลิกสัญญาขายหุ้น 70% ให้กลุ่ม HBIS เหตุผู้ซื้อไม่สามารถทำตามเงื่อนไขตามกำหนด พร้อมเริ่มทำข้อตกลงรายอื่นตามแผนหาพันธมิตรธุรกิจต่อไป

บริษัท ทาทา สตีล (ประเทศไทย) หรือ TSTH แจ้งว่า ในวันที่ 6 ส.ค.นี้ บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก T S Global Holdings Pte. Ltd (TSGH) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ว่า Hebsteel Global Holding Pte. Ltd. (HBIS) ไม่สามารถดำเนินการให้ได้รับการอนุมัติต่างๆ จากรัฐบาลมณฑลเหอเป่ย์ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขบังคับก่อนที่สำคัญในการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นคู่สัญญา ทั้งสองฝ่ายจึงตัดสินใจไม่ขยายระยะเวลาสำหรับวันครบกำหนดการเข้าทำธุรกรรม (Long Stop Date) ภายใต้สัญญาซื้อขายหุ้น และยกเลิกสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำธุรกรรม

นอกจากนี้ TSGH ได้แจ้งว่าภายหลังจากการดำเนินการยกเลิกสัญญาแล้ว TSGH จะเริ่มเข้าทำข้อตกลงกับผู้ลงทุนรายอื่นในทันทีเพื่อดำเนินการตามแผนการหาพันธมิตรสำหรับธุรกิจของบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามที่ TSGH ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ได้เข้าทำสัญญาซื้อขายหุ้นกับ Hebsteel Global Holding Pte. Ltd. ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นทั้งหมดโดย HBIS Group Co., Ltd. (“HBIS”) เพื่อจำหน่ายหุ้นให้แก่บริษัทใหม่ซึ่งมี HBIS เป็นผู้ถือหุ้นจำนวน 70% และ TSGH ถือหุ้นส่วนที่เหลืออีกจำนวน 30% โดยการเข้าทำธุรกรรมการขายหุ้นดังกล่าวอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตามสารสนเทศของบริษัทฯ ที่ได้เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 ม.ค.2562