MACO ซื้อหุ้น โคแมส” ฉลุยขยับถือ 100%

HoonSmart.com>> “มาสเตอร์แอด” รับโอนหุ้น “โคแมส” สัดส่วน 30% มูลค่าไม่เกิน 160 ล้านบาท จากผู้ขายเสร็จสมบูรณ์ เข้าถือหุ้น 100%

บริษัท มาสเตอร์แอด (MACO) แจ้งว่า เมื่อวันที่ 31 ก.ค.2562 บริษัท อาย ออน แอดส์ ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับโอนหุ้นสามัญของบริษัท โค แมส จำกัด เพิ่มจำนวน 16,875 หุ้น คิดเป็น 30% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของโคแมส จาก Golden Group Solotions (HK) Limited (ผู้ขาย) ในราคาซื้อขายไม่เกิน 160 ล้านบาท เสร็จสมบูรณ์แล้้ว

ทั้งนี้ การเข้าทำธุรกรรมดังกล่าวส่งผลให้อาย แอน แอดส์ ถือหุ้นในโคแมสเพิ่มขึ้นจากเดิม 70% เป็น 100%