ตลาด mai รับ KUMWEL เข้าเทรด 1 ส.ค.นี้

HoonSmart.com>> ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รับหุ้นน้องใหม่ “คัมเวล คอร์ปอเรชั่น” นำด้านผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่า ชื่อย่อ KUMWEL เริ่มซื้อขาย 1 ส.ค. นี้ หลัง IPO กลุ่ม “บุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ” CEO ถือหุ้น 64.64%

นายประพันธ์ เจริญประวัติ ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ mai ยินดีต้อนรับบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ระบบต่อลงดินและป้องกันฟ้าผ่าอย่างครบวงจร ภายใต้ตราสินค้า “KUMWELL” เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ mai ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “KUMWEL” ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562

KUMWEL และบริษัทย่อยดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับระบบต่อลงดิน ระบบป้องกันฟ้าผ่า ระบบป้องกันเสิร์จ หรือ ไฟกระโชก ระบบตรวจจับและเตือนภัยฟ้าผ่าอย่างครบวงจรตามมาตรฐานสากล โดยผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่ใช้ในงานระบบไฟฟ้าเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงานสำหรับโครงสร้างพื้นฐานทุกภาคส่วน ได้แก่ ภาคการไฟฟ้า ภาคการคมนาคม ภาคการสื่อสารโทรคมนาคม ภาคอุตสาหกรรม ภาคอสังหาริมทรัพย์ ภาคความมั่นคงทางทหาร โดยบริษัทมีสินค้ากว่า 2,500 รายการเพื่อตอบสนองความต้องการ และการใช้งานที่แตกต่างกันของกลุ่มลูกค้า

KUMWEL มีทุนชำระแล้ว 215 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ประกอบด้วยหุ้นสามัญเดิม 300 ล้านหุ้น และหุ้นสามัญเพิ่มทุน 130 ล้านหุ้น เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปครั้งแรก (IPO) โดยเสนอขายในวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ในราคาหุ้นละ 1.10 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 143 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 473 ล้านบาท ทั้งนี้การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิต่อหุ้น (P/E ratio) ที่ 17.94 เท่า โดยคำนวณจากผลประกอบการของบริษัทในรอบ 12 เดือนที่ผ่านมา (1 เมษายน 2561 – 31 มีนาคม 2562) ซึ่งเท่ากับ 26.36 ล้านบาท หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) ซึ่งเท่ากับ 430 ล้านหุ้น โดยมี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และ บมจ. หลักทรัพย์ ฟิลลิป (ประเทศไทย) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย

นายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น (KUMWEL) เปิดเผยว่าบริษัทให้ความสำคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ รวมถึงการควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐาน ทำให้ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศตลอดมา ผลิตภัณฑ์ของบริษัทอ้างอิงมาตรฐานต่างๆ ทั้งในด้านการออกแบบ การทดสอบ และการติดตั้งจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น มาตรฐาน UL รับรองโดย Underwriters

Laboratories Inc. จากสหรัฐอเมริกา มาตรฐาน IEC รับรองโดย KEMA Quality from DEKRA จากเนเธอร์แลนด์ และ VDE (Verband Dutscher Klekrotechniker) จากเยอรมนี เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะนำเงินที่ได้จากการระดมทุนไปใช้ลงทุนก่อสร้างโรงงานใหม่ ปรับปรุงโรงงานเดิม วิจัยและพัฒนาระบบและสินค้ารุ่นใหม่ ปรับปรุงและพัฒนาห้องทดสอบผลิตภัณฑ์ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ

ทั้งนี้ KUMWEL มีโครงสร้างผู้ถือหุ้นหลักหลัง IPO คือ กลุ่มนายบุญศักดิ์ เกียรติจรูญเลิศ ถือหุ้น 64.64% บริษัทมีนโยบายจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิภายหลังจากหักภาษี และทุนสำรองตามกฎหมาย

อ่านประกอบ

KUMWEL โรดโชว์นักลงทุนตอบรับดี จัดสรรหุ้นกว่า 2,300 ราย