EA ต้อนรับผู้ถือหุ้นชมโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน จ.ชัยภูมิ

ออมสิน  ศิริ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) ให้การต้อนรับคณะผู้ถือหุ้น ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าพลังงานลม โครงการหนุมาน จ.ชัยภูมิ ขนาดกำลังการผลิต 260 เมกะวัตต์ นอกจากได้รับฟังข้อมูลของโครงการหนุมานอย่างครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นยังให้ความสนใจสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการในโครงการใหม่ๆ เป็นอย่างมาก อาทิ โครงการแบตเตอรี่ลิเที่ยมไอออน รถยนต์ไฟฟ้า เรือไฟฟ้า สถานีชาร์จไฟฟ้า กรีนดีเซล และพีซีเอ็ม