DELTA กำไรร่วง 37% เหลือ 872 ลบ. ไตรมาส 2 ขายเพิ่ม รายจ่ายบาน

HoonSmart.com>>เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ เปิดผลงานไตรมาส 2/62 แย่ลง 19% จากไตรมาส 1 เกิดจากมาร์จิ้นลดลง  รวมครึ่งปีนี้กำไรหายไป 20% เหลือ 1,958 ล้านบาท  เพิ่มบุคลากรด้านการตลาด-วิจัยพัฒนาสินค้าใหม่รับมืออนาคต

บริษัทเดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) หรือ DELTA เปิดเผยผลประกอบการงวดไตรมาส 2/2562 กำไรสุทธิ 872 ล้านบาท ลดลง 518 ล้านบาท หรือ 37.26% จากที่มีกำไรสุทธิ 1,390 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน และลดลง 19.70% จากไตรมาส 1/2562 ที่มีกำไรสุทธิ 1,086 ล้านบาท

รวม 6 เดือนปีนี้ กำไรสุทธิ 1,958 ล้านบาท ลดลง 490 ล้านบาท คิดเป็น 20% เทียบกับกำไรสุทธิ 2,448 ล้านบาทในช่วงเดียวกันปีก่อน

ไตรมาส 2/2562 บริษัทมียอดขายสินค้าและบริการ 13,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 7.5% จากไตรมาสก่อน เนื่องจากตลาดต้องการผลิตภัณฑ์เน็ตเวิร์คสวิตช์ และผลิตภัณฑ์เครื่องมือช่างอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น

ขณะที่กำไรขั้นต้น (มาร์จิ้น) อยู่ที่ 2,772 ล้านบาท ลดลง 4% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และลดลง 6.9% จากไตรมาสที่แล้ว เนื่องจากการชะลอตัวของธุรกิจโทรคมนาคมในประเทศอินเดีย และความต้องการของตลาดที่ลดลงสำหรับวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่ใช้ในการผลิตส่งผลให้วัตถุดิบคงเหลือมีมูลค่าลดลงจากการปรับต้นทุนมาตรฐานในไตรมาสนี้ อัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาอยู่ที่ 19.9% เทียบกับ 22% ในไตรมาสเดียวกันปีก่อนและ 23%ในไตรมาสแรก

ทางด้านค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร (รวมค่าวิจัยและพัฒนา) เพิ่มขึ้น 21% จากไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และเพิ่มขึ้น 5.8% จากไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนบุคลากรด้านการตลาด และการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่รวดเร็ว และรองรับกับสภาวะการแข่งขันที่หลากหลายในตลาดโลกไร้พรมแดน