บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง มองดี GPSC ระยะยาว เป้า 77 บาท เชื่อเพิ่มทุนสำเร็จ

HoonSmart.com>>บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง  เชียร์ ” ซื้อ” GPSC ราคาเป้าหมาย 77 บาท มองการเติบโตระยะกลาง-ยาว บนความร่วมมือกับโกลว์พลังงานและโครงการใหม่ รวมทั้งแผนเพิ่มทุนชัดเจน ราคาเพิ่มทุน 56 บาท มีส่วนลด 20 % ของราคากระดาน เชื่อเพิ่มทุนสำเร็จ ปตท. พร้อมใส่เงินซื้อหุ้นส่วนที่เหลือจอง 

บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) ออกบทวิเคราะห์เชียร์ลงทุนหุ้น GPSC (โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่) โดยคงคำแนะนำ “ซื้อ” ให้ราคาเป้าหมาย SOTP 77 บาท

ประเด็นการลงทุน

บล.เมย์แบงก์กิมเอ็ง (ประเทศไทย) เชื่อว่า ความชัดเจนของแผนเพิ่มทุนและ Synergy ที่จะทยอยเปิดเผยตามมา จะเป็น Catalyst เชิงบวกให้กับ GPSC แม้ Price Dilution อาจกดดันหุ้นในระยะสั้น แต่มองเป็นโอกาสสะสม เพื่อรอรับโอกาสในการเติบโตระยะกลาง-ยาวทั้งจาก Synergy ร่วมและโครงการใหม่ รวมถึงผลตอบแทนจากปันผลที่คาดจะทยอยเพิ่มขึ้นตามผลประกอบการจาก 1.8% ในปี 2562 คงคำแนะนำ ซื้อ ราคาเป้าหมาย SOTP 77 บาท

ประกาศเพิ่มทุนแบบ RO, XR วันที่ 3 ก.ย. 2562

การเพิ่มทุนแบบ RO ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิมเป็น 0.8819 หุ้นเพิ่มทุน โดยออกหุ้นเพิ่มทุนใหม่ ไม่เกิน 1,321.4 ล้านหุ้น ราคาใช้สิทธิ 56 บาท/หุ้น มีส่วนลดจากราคาตลาดเฉลี่ย 30 วันประมาณ 20% (XR 3 ก.ย. 2562) ช่วงเวลาใช้สิทธิ 30 ก.ย. – 4 ต.ค. 2562 สามารถจองเกินกว่าสิทธิได้ โดยการจัดสรรเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิม ราคาตามทฤษฎีหลัง XR (เทียบกับราคาปิดล่าสุดที่ 70.75 บาท) จะอยู่ที่ 64 บาท

สิ่งที่ต่างจากคาดการณ์ของเมย์แบงก์กิมเอ็ง ? อาจส่งผลต่อบรรยากาศลงทุนในระยะสั้นประเมินเพิ่มทุน RO ในสัดส่วน 6 หุ้นเดิม เป็น 5 หุ้นใหม่ (1 ต่อ 0.8333 หุ้นใหม่) จำนวนหุ้นเพิ่มทุนที่ประกาศ 1,321 ล้านหุ้น มากกว่าที่คาด 5.8% ด้วยราคาจองซื้อที่ 56 บาทต่อหุ้น ต่ำกว่าคาดที่ 59 บาทเล็กน้อย ทำให้เกิด Price Dilution มากขึ้น 2.6% และส่งผลให้กำไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงเล็กน้อย (Figure 2)

แต่มุมมองบวกไม่เปลี่ยนแปลง

การเพิ่มทุนครั้งนี้ คาดสำเร็จตามวัตถุประสงค์ จากราคาจองซื้อที่มีส่วนลดถึง 20% รวมถึงการสนับสนุนจาก PTT ที่พร้อมจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในส่วนที่เหลือ GPSC จะได้รับเงิน 74,000 ล้านบาท เพื่อนำไปคืนเงินกู้ระยะสั้น ฐานะทางการเงินและฐานทุนที่ใหญ่ขึ้น พร้อมรองรับการเติบโตในอัตราเร่ง ทั้งโครงการที่อยู่ในแผน และโครงการอื่นในอนาคต โดยเฉพาะจุดเด่นการเติบโตไปพร้อมกลุ่ม PTT ที่มีโอกาสขยายธุรกิจได้ทั้งในและต่างประเทศ รวมถึง Synergy ของ GPSC และ GLOW ที่คาดจะสูงถึง 3.3 บาทต่อหุ้น (อ้างอิงข้อมูล IFA) ที่ยังไม่ถูกรวมไว้ในประมาณการ

ความเสี่ยง

การชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจในประเทศและอาเซียน, ความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง, ราคาขายไม่สอดคล้องต้นทุน, อัตราดอกเบี้ยและอัตราแลกเปลี่ยน รูปแบบและรายละเอียดการปรับโครงสร้างทุนต่างไปจากที่ประเมิน

ด้านราคาหุ้น GPSC เปิดตลาดมีแรงขายออกมา ฉุดราคาเปิด 68.25 บาท ลดลง 2.50 บาท และลงไปต่ำสุด 67 บาท ล่าสุดเวลา 11.44 น. ราคาอยู่ที่ 67.75 บาท ลดลง 3 บาท หรือ 4.24 % มูลค่าซื้อขายหนาแน่น 1,106 ล้านบาทเศษ