บลจ.กสิกรฯ ชวนล็อกยีลด์เทอมฟันด์ 1.65% ก่อนถูกเก็บภาษี

HoonSmart.com>> บลจ.กสิกรไทย ชวนล็อกผลตอบแทนกับเทอมฟันด์ก่อนถูกเก็บภาษี ชูลงทุน 1 ปี ผลตอบแทนสูงสุด 1.65% ต่อปี เสนอขาย 30 ก.ค. – 5 ส.ค.นี้

นายนาวิน อินทรสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) กสิกรไทย จำกัด เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย เปิดเสนอขาย กองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 6 เดือน HG (KFF6MHG) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.50% ต่อปี และกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ต่างประเทศ 1 ปี GR (KFF1YGR) ประมาณการผลตอบแทนไว้ที่ 1.65% ต่อปี โดยเปิดเสนอขายในระหว่างวันที่ 30 ก.ค. – 5 ส.ค. 62

นายนาวินกล่าวต่อไปว่า เบื้องต้นคาดว่าทั้ง 2 กองทุน มีนโยบายเข้าไปลงทุนในเงินฝาก China Construction Bank, เงินฝาก Bank of China, เงินฝาก Agricultural Bank of China, บัตรเงินฝาก China Merchants Bank และบัตรเงินฝาก Bank of Communications, ประเทศจีน รวมถึงเงินฝาก Commercial Bank of Qatar และเงินฝาก AI Khalij Commercial Bank, ประเทศกาตาร์ นอกจากนี้ยังมีเงินฝาก PT Bank Rakyat Indonesia, ประเทศอินโดนีเซีย โดยกองทุนมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเต็มจำนวน

ทั้งนี้ กองทุนจะยังไม่ได้รับผลกระทบจากการเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้ในอัตรา 15% เนื่องจาก กองทุนได้เปิดเสนอขายก่อนที่กฎหมายจัดเก็บภาษีกองทุนตราสารหนี้จะมีผลบังคับใช้ ซึ่งเหลือเวลาเพียงอีกไม่ถึง 1 เดือน กองทุนก็จะถูกเก็บภาษีแล้ว

“ภาวะตลาดตราสารหนี้ต่างประเทศในสัปดาห์ที่ผ่านมา อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ เพิ่มขึ้นทุกช่วงอายุ โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปี เพิ่มขึ้น 5 bps มาอยู่ที่ระดับ 1.87% และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 4 bps มาอยู่ที่ระดับ 2.08% ซึ่งมีปัจจัยสนับสนุนจากการเจรจาทางการค้าระหว่างสหรัฐฯกับจีนที่ดูมีแนวโน้มคืบหน้ามากขึ้น แต่ยังไม่สามารถหาข้อตกลงในประเด็นขัดแย้งหลักเรื่องเทคโนโลยีกันได้ ด้านเศรษฐกิจจีนยังคงชะลอตัวภายใต้กรอบของรัฐบาลที่มุ่งรักษาเสถียรภาพอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม ยังต้องติดตามผลการเจรจาทางการค้า โดยเฉพาะประเด็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาที่ยังดูตกลงกันได้ยาก รวมถึง Brexit ที่มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นที่จะ Hard Brexit ซึ่งปัจจัยเสี่ยงต่างๆ เหล่านี้สนับสนุนให้ธนาคารกลางของประเทศแกนหลักเริ่มส่งสัญญาณที่ชัดเจนมากขึ้นในการดำเนินนโยบายทางการเงินแบบผ่อนคลาย เพื่อรักษาการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวม” นายนาวิน กล่าว

กองทุน Term Fund เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการล็อกผลตอบแทนในระยะเวลาลงทุนที่แน่นอน อีกทั้งยังช่วยกระจายความเสี่ยงและช่วยให้พอร์ตการลงทุนมีประสิทธิภาพภายใต้สภาวะตลาดที่มีความผันผวน ทั้งนี้ เมื่อกองทุนครบกำหนดอายุโครงการ บริษัทจัดการจะนำเงินค่าขายคืนอัตโนมัติไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนใดกองทุนหนึ่งใน 3 กองทุน ได้แก่ กองทุนเปิดเค ตลาดเงิน (K-MONEY) กองทุนเปิดเค ตราสารรัฐระยะสั้น (K-TREASURY) หรือกองทุนเปิดเค ตราสารหนี้ระยะสั้น (K-SF) ของบลจ.กสิกรไทย เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนอย่างต่อเนื่อง สำหรับผู้ลงทุนที่สนใจสามารถลงทุนขั้นต่ำด้วยเงินเพียง 500 บาท