BAM ร่วมสมทบทุนจัดซื้อรถตู้โดยสารบริการประชาชน

จันทร์จิรา มะลิต้น ผู้จัดการสำนักงานนครราชสีมา บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  หรือ BAM เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 600,000 บาท โดยมีไพฑูรย์ มหาชื่นใจ นายอำเภอด่านขุนทด จ.นครราชสีมา เป็นผู้รับมอบ เพื่อนำไปสมทบทุนในการจัดซื้อรถตู้โดยสารสำหรับบริการให้แก่ประชาชน